Zorgprofessional en oudere

Congres Zoek het uit!

Het ‘Zoek het uit!’-congres van Vilans op 7 oktober brengt wetenschap, onderwijs en praktijk dichter bij elkaar. Dit doen we door te verbinden: elkaar ontmoeten, nieuwe kennis opdoen en elkaar inspireren. Op dit congres geven wij enkele workshops over verschillende onderwerpen.

Datum
7 oktober 2024
Datum
09:30 - 17:30
Datum
Rijtuigenloods, Amersfoort

Congres Zoek het uit!

Het ‘Zoek het uit!’-congres is bedoeld voor iedereen die in de ouderen- en gehandicaptenzorg werkt. Aanmelden voor dit congres van Vilans is gratis en kan via de knop hieronder.

Ga naar de aanmeldpagina voor 'Zoek het uit'

Workshop | Praktijkgericht onderzoek: als zorgmedewerker bijdragen aan oplossingen voor in de praktijk

Tijdens deze workshop van Bibi van der Meulen, onderzoeker bij AW Ouderen, ontdek je waarom het zo waardevol is, voor jou als zorgverlener, om deel te nemen aan onderzoek én kan je met jouw praktijkervaring direct bijdragen aan de wetenschap.

Samen met andere zorgverleners ga je op een leuke manier mogelijke oplossingen testen en verbeteren, gericht op het vergroten van de eigen regie voor ouderen in het verpleeghuis, door middel van diverse ontwikkelde prototypes. Omdat de doelgroep (zorgmedewerkers en bewoners) centraal staat in dit onderzoeksproces, werken wetenschap en praktijk voortdurend samen. Zo kunnen we gezamenlijk oplossingen ontwikkelen die écht aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Deze workshop is nummer 2 op het aanmeldformulier (ronde 1).

Workshop | Dubbel zorgen

Zorgprofessionals, die in hun privé situatie voor een naaste zorgen, hebben een dubbele zorgtaak. Hierover gaat de workshop van Helma Martens, Science Practitioner bij AW Ouderen. Op dit moment en in de nabije toekomst zullen die zorgtaken toenemen, omdat er meer wordt verwacht van zorgprofessionals én van mantelzorgers.

Als inleiding worden de resultaten van een literatuuronderzoek worden gepresenteerd en besproken. Vervolgens gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek over de betekenis van het zorgen voor je naaste en de waarde van werk voor jou.

Deze workshop is nummer 4 op het aanmeldformulier (ronde 1).

Lees meer over het onderzoek van Helma
Toezichthoudende domotica in de ouderenzorg

Workshop | Toezichthoudende domotica voor mensen met dementie in het verpleeghuis: is iedereen in beeld?

Toezichthoudende domotica (TZD), waaronder bewegingssensoren en camera’s, wordt als een van de oplossingen gezien om veiligheid te verhogen en zorg op maat te leveren aan mensen met dementie in het verpleeghuis. Daniëlle van Gaans, Verpleegkundig Specialist bij Groenhuysen en science practitioner bij AW Ouderen verzorgt hierover een workshop.

Het inzetten van TZD, toegesneden op de individuele zorgvraag, is alleen niet eenvoudig door de complexe, dynamische zorgsetting waarbij veel professionele en informele belanghebbenden betrokken zijn. Vraagstukken en ethische dilemma’s worden hierbij vaak ervaren.

Om de perspectieven en waarden van deze belanghebbenden te verkennen, nam Daniëlle explorerende interviews af met belanghebbenden die hierbij professioneel of informeel betrokken waren. Voor dit onderzoek gebruikte zij het waardenmodel van Schwartz en werd een Nederlandse vertaling van ’waardenkaarten’ gemaakt, gericht op de ouderenzorg.

Tijdens de workshop geeft Daniëlle een korte toelichting op de waardenkaarten en de uitkomsten van de interviews. Aansluitend volgt een interactief deel waarin deelnemers hun belangrijkste waarden verkennen bij het inzetten van TZD en hierover in gesprek gaan.

Tot slot nemen de deelnemers de input door. Het doel daarvan is dat er beroepsoverstijgende gesprekken/ discussies plaatsvinden. Deze vormen de basis voor een breed draagvlak voor en begrip voor elkaars standpunten bij het inzetten van TZD voor mensen met dementie in het verpleeghuis.

Deze workshop is nummer 7 op het aanmeldformulier (ronde 1).

Lees meer over het onderzoek van Daniëlle

Workshop | Samen aan de slag: van wetenschap naar praktijk!

Tijdens deze creatieve workshop ga jij samen met Claudia van Erven, Implementatiemakelaar, Irene Muller-Schoof, Onderzoeker en implementatiemakelaar en Wytske Meekes, Onderzoeker van de AW Ouderen aan de slag om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Je ervaart hoe wetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar de zorgpraktijk met behulp van design thinking. Je gaat aan de slag met kennis uit een onderzoek naar eigen regie bij ouderen in het verpleeghuis. Dankzij creatieve methodieken ervaar je hoe wij deze vertaling samen maken. Jouw stem is hierbij van groot belang. Alleen samen kunnen wij de kennis uit de wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk en toegankelijk maken voor de zorgpraktijk en zo bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg.

Deze workshop is nummer 28 op het aanmeldformulier (ronde 3).