mantelzorgende zorgprofessionals

Wat hebben mantelzorgende zorgprofessionals nodig om in balans te komen en blijven?

Het doel van het onderzoek is om samen met zorgprofessionals die in hun thuissituatie voor een naaste zorgen, handvatten ontwikkelen die hen helpen om in balans te blijven.

Auteur
Helma Martens, onderzoeker bij Tranzo vanuit Surplus en werkzaam als verpleegkundige en beleidsmedewerker in de ouderenzorg (ZZP).
Startdatum
1 september 2022
surplus logo
Tranzo logo
Tilburg University logo

Het onderzoek in het kort

De komende decennia zal de zorgvraag door de vergrijzing toenemen en zullen er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn die deze zorg kunnen bieden. Meer zorg zal moeten worden gegeven door de naasten van de zorgvrager. Zorgprofessionals bieden meer dan anderen mantelzorg voor hun naasten. Zij voelen dus druk vanuit hun werkgever en vanuit hun thuissituatie om voor een naaste te zorgen. Hoe blijven zij daarbij in balans? Wat hebben zij daarvoor nodig?

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

Wat is vanuit de literatuur bekend over de ervaring van mantelzorgende zorgprofessionals met deze dubbele taken?

Kwantitatief onderzoek

Wat zijn de kenmerken van mantelzorgende zorgprofessionals?

Kwalitatief onderzoek

Hoe ervaren mantelzorgende zorgprofessionals de huidige ondersteuning?

Actieonderzoek

Samen met mantelzorgende zorgprofessionals onderzoeken wat zij nodig hebben.

Updates van dit onderzoek

Eerste en tweede deelonderzoek

Update | 26 maart 2024

Medio 2023 heb ik het onderzoeksvoorstel voor het totale onderzoek afgerond. Het literatuuronderzoek is in volle gang. De artikelen zijn geselecteerd en geanalyseerd en op basis daarvan wordt het eerste artikel geschreven. Ik vind het een bijzonder leuk proces waarin al het werk van de afgelopen periode samenkomt. Naar verwachting wordt dit artikel in het voorjaar 2024 ingediend.

Het tweede deelonderzoek wordt op dit moment in de steigers gezet. De bedoeling is om een ‘plaatje’ te gaan maken van mantelzorgende zorgprofessionals: wie zijn zij, wat doen ze voor hun naaste en hoe belastend is dat? Daarnaast willen we mantelzorgende en niet-mantelzorgende zorgprofessionals met elkaar vergelijken. Dit onderzoek wordt in minimaal drie zorgorganisaties (VVT) gedaan.

Aan het onderzoek is een klankbordgroep (KBG) verbonden die vanuit de praktijk meedenkt met het onderzoek. In 2023 is de KBG twee keer bij elkaar gekomen. De eerste keer stond in het teken van kennismaking. Tijdens de tweede bijeenkomst is van gedachten gewisseld over de eerste resultaten van het literatuuronderzoek en is gebrainstormd over de onderwerpen van het kwantitatieve onderzoek.

Onderzoeksopzet mantelzorgende zorgprofessionals

Update | 13 maart 2023

Op dit moment wordt de opzet van het onderzoek geschreven. Daarin wordt beschreven wat er allemaal wel / niet bekend is over mantelzorgende zorgmedewerkers, welke onderzoeksvraag door het onderzoek wordt beantwoord en welke stappen het onderzoek heeft. Ook wordt een klankbordgroep samengesteld die (vanuit de praktijk) mee gaat kijken naar het onderzoek.

SANO Wetenschapsdag
Vorige
Volgende

Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
  Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

 • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

 • Wat is een proefschrift?

  De resultaten van een promotieonderzoek worden opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen, meestal zo’n vijf artikelen per promotieonderzoek. Deze artikelen worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijk tijdschriften zodat iedereen ze kan lezen. De publicaties worden samengevoegd in een boekje, waaraan een inleiding, een conclusie en een samenvatting worden toegevoegd. Dit geheel vormt het proefschrift.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.