GRZ instrument
Mensgerichte ouderenzorg - leven met corona | Academische werkplaats ouderen

Samen maken we de ouderenzorg mensgerichter

We worden graag gezien en gehoord. Dit verandert niet als we ouder worden. Ook dan willen we doorgaan met ons vertrouwde leven, zelfs als we zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij mensgerichte zorg staan mensen centraal. Ouderen, hun naasten en natuurlijk ook zorgverleners.

Wij zijn de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, onderdeel van Tilburg University. In onze werkplaats werken onderzoekers samen met ouderen en zorgverleners aan mensgerichte ouderenzorg. We doen sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de leefwereld van kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Met deze kennis evalueren en versterken we de ouderenzorg.

Door de kennis van ouderen, zorgprofessionals en wetenschappers te bundelen maken we de ouderenzorg nog mensgerichter.

Wat versta jij onder mensgerichte ouderenzorg? Bekijk het filmpje en zie wat mensgerichte ouderenzorg voor deze mensen betekent.

Onze onderzoeken