intramuale ouderenzorg
Sociale netwerken en behoeften ouderen

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat de resultaten uit onze onderzoeken bruikbaar zijn voor de zorgpraktijk. Daarom ontwikkelen we praktisch bruikbare werkwijzen of instrumenten. We delen deze met (toekomstig) zorgprofessionals op een toegankelijke manier, bijvoorbeeld via een scholing, een interactieve werkvorm, een filmpje of een spel. Niet alleen via zorgorganisaties, maar ook via zorgopleidingen.

Ambitie

Onze ambitie is om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en in de praktijk te brengen, om daarmee de ouderenzorg nog mensgerichter te maken. Wetenschappelijke kennis ontwikkelen we op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk; van ouderen, naasten en zorgprofessionals. Wij vinden het belangrijk dat de kennis die wij ontwikkelen gebruikt wordt in de zorgpraktijk. Daarom werken we met vier fases.

1. Praktijkvraag
2. Promotieonderzoek
3. Praktijkvertalingsproject
4. Implementatie van werkwijze of instrument

senior verzorgd door werknemer

Praktijkvraag & promotieonderzoek

We starten met wetenschappelijk onderzoek om relevante kennis te ontwikkelen over de leefwereld van ouderen en hun wensen en behoeften. Kennis die bruikbaar is in de zorgpraktijk. Alle onderzoeken komen tot stand in samenwerking tussen wetenschap en zorgpraktijk. Een vraag uit de zorgpraktijk is het startpunt van een promotieonderzoek. Alle onderzoeken dragen bij aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.

Kennis over de leefwereld van ouderen is noodzakelijk om bij te dragen aan mensgerichte ouderenzorg. Daarom start elk promotieonderzoek, na een literatuurstudie, met het bestuderen van de leefwereld van ouderen. Een promotieonderzoek bestaat uit vijf deelstudies. Elke deelstudie heeft zijn eigen onderzoeksvraag en onderzoeksmethode en worden beschreven in vijf wetenschappelijke artikelen. Een promotieonderzoek duurt vaak vier tot zes jaar. Tussentijdse resultaten delen we met de zorgpraktijk.

behoeften ouderen | oude mannen lachen

Praktijkvertalingsproject

Tijdens een praktijkvertalingsproject ontwikkelen we een werkwijze of instrument op basis van de wetenschappelijke resultaten uit een promotieonderzoek.

Deze kunnen gebruikt worden in de zorgpraktijk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en ouderen. Het resultaat wordt op een begrijpelijke, toegankelijke manier aangeboden aan de zorgpraktijk. Wij maken dus geen rapporten met lappen tekst, maar interessante, mooi vormgegeven toepassingen waarin kennis zo kort en krachtig mogelijk wordt overgebracht. Een praktijkvertalingsproject duurt meestal 15 maanden.

leefkwaliteit ouderen

Implementatie van werkwijze of instrument

Na het praktijkvertalingsproject is de werkwijze of het instrument klaar voor implementatie in de praktijk. Implementeren in de praktijk doen wij niet zelf, maar we zorgen ervoor dat alle middelen daarvoor beschikbaar zijn. De werkwijze of het instrument is duidelijk en toegankelijk, we scholen mensen die de implementatie kunnen begeleiden en we monitoren de kwaliteit van de implementatie. Wij weten dat een implementatie niet vanzelf gaat. Ons advies is dan ook om iemand de verantwoordelijkheid te geven over de implementatie. Er zijn twee mogelijkheden:

 

Implementatie met begeleiding door een externe adviseur:

Een adviseur die het instrument goed kent en die kennis en ervaring heeft over implementatie gaat de werkwijze of het instrument in samenwerking met de zorgorganisatie inzetten in de praktijk. Deze adviseur biedt de begeleiding om met de nieuwe werkwijze of het instrument aan de slag te gaan.

 

Implementatie met begeleiding door een eigen medewerker:

De zorgorganisatie gaat zelf aan de slag met de implementatie van de werkwijze of het instrument. Een beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker of HBO-verpleegkundige kan het inzetten van het instrument in de zorgpraktijk begeleiden.

 

Voor beide geldt dat zij geschoold worden in het gebruik van de werkwijze of het instrument door de AW Ouderen.

Benieuwd naar de werkwijzen en instrumenten die klaar zijn voor gebruik? Klik dan op de link.

Aan de slag