Implementatie van wetenschap in de ouderenzorg

Het doel van dit onderzoek is om een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze te ontwikkelen voor implementatie en evaluatie van wetenschappelijke kennis in de langdurende ouderenzorg.

Auteur
Nanette Raaijmakers, onderzoeker Tranzo
Startdatum
1 september 2022
Het logo van SANO
azora logo
Het logo van Tranzo
Het logo van Tilburg University

Het onderzoek in het kort

Om de werkwijze van de Academische Werkplaats Ouderen te onderbouwen en te optimaliseren, is het nodig om meer inzicht te krijgen in valorisatie en implementatie. Onderzoek is nodig om een gestructureerde werkwijze te ontwikkelen voor de ondersteuning van valorisatie en implementatie van wetenschappelijke kennis in de langdurige ouderenzorg. Door gestructureerd en continue (cyclisch) te evalueren kunnen we inzicht krijgen in de impact van ontwikkelde werkwijzen, instrumenten en andere producten. Ook kunnen we beter inzicht krijgen in de processen rondom de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van deze ontwikkelde praktijkproducten.

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

Drie snelle literatuurstudies om inzicht te krijgen in de bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van samenwerking, co-creatie en implementatie in de verpleeghuiszorg

Documentanalyse

document-analyse van ontwikkelde documenten, werkwijzen, instrumenten en andere producten van de zes Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland.

Interviews/focusgroepen

Focusgroepen en semigestructureerde interviews met zorgprofessionals en professionals van de zes Academische Netwerken Ouderenzorg die ervaring hebben met kennisuitwisseling en implementatie van wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg

Implementatie

In co-creatie met deelnemers wordt een ‘Implementatie-Wegwijzer’ ontwikkeld die ondersteuning kan bieden bij het implementeren en evalueren van wetenschappelijke kennis en producten in de langdurige ouderenzorg.

Updates van dit onderzoek

Rapportage en literatuuronderzoek

Update | 26 maart 2024

De dataverzameling door middel van interviews met zorgprofessionals en focusgroepen met SANO-professionals heeft plaatsgevonden en is geanalyseerd. Ook zijn ruim 100 documenten over implementatie van de SANO-partners geanalyseerd. Op dit moment vindt de verslaglegging over deze onderdelen plaats. Er komt “rijk” materiaal uit de analyses naar voren over implementatiestrategieën, belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie en de evaluatie van proces en impact van implementaties.

Hiernaast werken we ook aan literatuuronderzoek over drie onderwerpen. Het literatuuronderzoek over co-creatie is klaar en wordt nu gerapporteerd. De andere literatuuronderzoeken (over implementatiestrategieën en proces- en impactevaluatie) worden op dit moment uitgevoerd.

We werken toe naar een co-creatiebijeenkomst in de zomer van 2024 om een “Implementatie-wegwijzer” te ontwikkelen.

Onderzoeksvoorstel onderzoek implementatie van wetenschap in de ouderenzorg

Update | 17 maart 2023

Een onderzoeksvoorstel is geschreven waarin het doel en het plan van aanpak van het implementatieonderzoek wordt beschreven. Er worden deelnemers geworven voor deelname aan de interviews/focusgroepen. Daarnaast worden ontwikkelde documenten, werkwijzen, instrumenten en andere producten die implementatiestrategieën beschrijven opgevraagd ten behoeve van de document-analyse. Documenten aan te leveren die implementatie strategieën beschrijven. Deze documenten kunnen verslagen, werkwijzen, instrumenten en/of andere producten zijn die je hebt ontwikkeld.

Ouder stel, zittend op een bankje
Vorige
Volgende

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Wat leuk! We horen graag vanuit de praktijk waar we onderzoek naar zouden moeten doen. Als je een idee hebt kun je ons mailen via het contactformulier op deze website.

 • Hoe werken jullie samen met zorgprofessionals?

  Binnen onze onderzoeken nemen ouderen en zorgprofessionals een centrale plek in. Binnen bijna elk onderzoek wordt hun perspectief bestudeerd en komen zowel ouderen als zorgprofessionals zoveel mogelijk zelf aan het woord. Daarnaast is er aan elk onderzoek een ‘klankbordgroep’ verbonden. Een groep bestaande uit zorgprofessionals en vaak een vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Tijdens het onderzoek denkt deze groep mee.

  Daarnaast zijn een aantal ‘onderzoeksmakelaars’ werkzaam bij de Academische Werkplaats Ouderen. Zij werken vanuit de universiteit nauw samen met de zorgorganisaties en gaan op zoek naar manieren om kennis te delen met zorgprofessionals. Misschien ben je er weleens één tegengekomen?

  We maken gebruik van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg dat bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals en studenten die vrijblijvend een aantal keer per jaar met ons mee willen denken. Ook organiseren we regelmatig evenementen voor zorgprofessionals om onze bevindingen te delen, zoals de jaarlijkse ‘Werkplaats’. Ouderen zijn hier uiteraard ook van harte welkom.

 • Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken?

  De onderwerpen van onderzoeken worden meestal bepaald door de promovendus, of Science Practitioner. De science practitioner loopt in zijn/haar werk vaak tegen een probleem of vraag aan die hij/zij binnen het onderzoek wil oplossen of beantwoorden. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd op basis van subsidies van de overheid. Het gaat dan om onderzoek naar actuele thema’s die worden gekozen samen met de zorgorganisaties die deel uitmaken van de Academische Werkplaats Ouderen.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.