interactie met ouderen | Mensgerichte ouderenzorg

Samen succesvol toezichthoudende domotica op psychogeriatrische afdelingen inzetten

Dit onderzoek draagt eraan bij om toezichthoudende domotica succesvol in te zetten bij mensen met dementie die verblijven op een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.  

Onderzoeker
Daniëlle van Gaans, verpleegkundig specialist bij Groenhuysen en onderzoeker bij Tranzo
Startdatum
1 mei 2021

Het onderzoek in het kort

Cliënten met dementie zijn door verminderd ziekte-inzicht en minder zelfregulerend vermogen veelal niet meer in staat om adequaat aan te geven wanneer zij hulp nodig hebben. Ook bij mensen met dementie verblijvend in het verpleeghuis speelt vaak bezorgdheid rondom hun veiligheid. Het inzetten van zorgtechnologie wordt vaak gezien als oplossing naar betere, veiligere en efficiëntere zorg.

Het succesvol inzetten van toezichthoudende domotica is echter niet eenvoudig en behelst meer dan het ‘gewoon’ gaan gebruiken van een elders succesvolle technologische toepassing. In zorgsituaties is er veelal sprake van een dynamische situatie met betrokkenen uit meerdere disciplines met een grote diversiteit aan achtergronden. Om gezamenlijk te kunnen beslissen over het inzetten van toezichthoudende domotica dienen de relevante stakeholders in beeld te zijn en dient bekend te zijn wat vanuit hen de factoren zijn die de implementatie kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek draagt bij aan het het doel om toezichthoudende domotica succesvol in te zetten. 

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

Wat is er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend over stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van toezichthoudende domotica op psychogeriatrische afdelingen in het verpleeghuis.

Deelstudie 2

Welke stakeholder(s) werden minder belicht in de scoping review, waarna van deze betreffende stakeholders de intrinsieke waarden, belangen en idealen worden beschreven.

Deelstudie 3

Onderzoeken welke stakeholders in de praktijk betrokken worden bij het implementeren en gebruiken van toezichthoudende domotica.

Deelstudie 4

Middels focusgroepen onderzoeken op welke wijze het gezamenlijk besluitvormingsproces verder ondersteund of verbeterd kan worden.

Co-creatie

Met diverse stakeholders een werkwijze ontwikkelen waarmee het besluitvormingsproces bij het inzetten van toezichthoudende domotica verbeterd kan worden.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.


 • Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Wat leuk! We horen graag vanuit de praktijk waar we onderzoek naar zouden moeten doen. Als je een idee hebt kun je ons mailen via het contactformulier op deze website.

 • Hoe werken jullie samen met zorgprofessionals?

  Binnen onze onderzoeken nemen ouderen en zorgprofessionals een centrale plek in. Binnen bijna elk onderzoek wordt hun perspectief bestudeerd en komen zowel ouderen als zorgprofessionals zoveel mogelijk zelf aan het woord. Daarnaast is er aan elk onderzoek een ‘klankbordgroep’ verbonden. Een groep bestaande uit zorgprofessionals en vaak een vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Tijdens het onderzoek denkt deze groep mee.

  Daarnaast zijn een aantal ‘onderzoeksmakelaars’ werkzaam bij de Academische Werkplaats Ouderen. Zij werken vanuit de universiteit nauw samen met de zorgorganisaties en gaan op zoek naar manieren om kennis te delen met zorgprofessionals. Misschien ben je er weleens één tegengekomen?

  We maken gebruik van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg dat bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals en studenten die vrijblijvend een aantal keer per jaar met ons mee willen denken. Ook organiseren we regelmatig evenementen voor zorgprofessionals om onze bevindingen te delen, zoals de jaarlijkse ‘Werkplaats’. Ouderen zijn hier uiteraard ook van harte welkom.

 • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
  Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

 • Waarom vinden jullie het belangrijk dat de kennis uit de onderzoeken in de zorgpraktijk terechtkomt?

  Wij willen met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg. De resultaten uit onze onderzoeken delen we actief met collega-onderzoekers wereldwijd via onze (vaak Engelstalige) artikelen en proefschriften. Maar om echt een bijdrage aan mensgerichte ouderenzorg te kunnen leveren moeten we ervoor zorgen dat de resultaten van ons onderzoek ook terechtkomen bij diegenen die de zorg leveren, jullie! Alleen op die manier kunnen we een verschil maken met ons onderzoek.

 • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

 • Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken?

  De onderwerpen van onderzoeken worden meestal bepaald door de promovendus, of Science Practitioner. De science practitioner loopt in zijn/haar werk vaak tegen een probleem of vraag aan die hij/zij binnen het onderzoek wil oplossen of beantwoorden. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd op basis van subsidies van de overheid. Het gaat dan om onderzoek naar actuele thema’s die worden gekozen samen met de zorgorganisaties die deel uitmaken van de Academische Werkplaats Ouderen.

 • Waarom duurt een promotieonderzoek zo lang?

  Een onderzoeker werkt gemiddeld vier tot zes jaar aan een promotieonderzoek. Zo lang?! Ja, goed onderzoek kost veel tijd. Vaak start de onderzoeker met het maken van een onderzoeksplan. Dit bestaat meestal uit vijf deelonderzoeken. Meestal start de onderzoeker daarna met een literatuuronderzoek. Hierbij wordt op een gestructureerde manier op zoek gegaan naar alle wetenschappelijke literatuur dat wereldwijd beschikbaar is over het onderwerp. Samen met andere onderzoekers wordt deze literatuur bestudeerd en wordt een conclusie getrokken. Daarna gaat de onderzoeker de praktijk in om verschillende deelonderzoeken uit te voeren. Het perspectief van ouderen en zorgprofessionals op het onderwerp wordt dan onderzocht. Hierbij maakt de onderzoeker gebruik van verschillende methoden, zoals interviews, vragenlijsten of observaties. De onderzoeker analyseert de verzamelde informatie en trekt conclusies. Elk deelonderzoek wordt opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen die worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijke tijdschriften. Dit proces, van onderzoeksplan tot publicaties, duurt zo’n vier tot zes jaar.

 • Wat is een proefschrift?

  De resultaten van een promotieonderzoek worden opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen, meestal zo’n vijf artikelen per promotieonderzoek. Deze artikelen worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijk tijdschriften zodat iedereen ze kan lezen. De publicaties worden samengevoegd in een boekje, waaraan een inleiding, een conclusie en een samenvatting worden toegevoegd. Dit geheel vormt het proefschrift.