Toezichthoudende domotica in de ouderenzorg

Samen succesvol toezichthoudende domotica op psychogeriatrische afdelingen inzetten

Dit onderzoek draagt eraan bij om toezichthoudende domotica succesvol in te zetten bij mensen met dementie die verblijven op een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.  

Onderzoeker
Daniëlle van Gaans, verpleegkundig specialist bij Groenhuysen en onderzoeker bij Tranzo
Startdatum
1 mei 2021
logo Groenhuysen
Het logo van Tranzo
Het logo van Tilburg University

Het onderzoek in het kort

Cliënten met dementie zijn door verminderd ziekte-inzicht en minder zelfregulerend vermogen veelal niet meer in staat om adequaat aan te geven wanneer zij hulp nodig hebben. Ook bij mensen met dementie verblijvend in het verpleeghuis speelt vaak bezorgdheid rondom hun veiligheid. Het inzetten van zorgtechnologie wordt vaak gezien als oplossing naar betere, veiligere en efficiëntere zorg.

Het succesvol inzetten van toezichthoudende domotica is echter niet eenvoudig en behelst meer dan het ‘gewoon’ gaan gebruiken van een elders succesvolle technologische toepassing. In zorgsituaties is er veelal sprake van een dynamische situatie met betrokkenen uit meerdere disciplines met een grote diversiteit aan achtergronden. Om gezamenlijk te kunnen beslissen over het inzetten van toezichthoudende domotica dienen de relevante stakeholders in beeld te zijn en dient bekend te zijn wat vanuit hen de factoren zijn die de implementatie kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek draagt bij aan het het doel om toezichthoudende domotica succesvol in te zetten. 

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

Wat is er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend over stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van toezichthoudende domotica op psychogeriatrische afdelingen in het verpleeghuis.

Deelstudie 2

Welke stakeholder(s) werden minder belicht in de scoping review, waarna van deze betreffende stakeholders de intrinsieke waarden, belangen en idealen worden beschreven.

Deelstudie 3

Onderzoeken welke stakeholders in de praktijk betrokken worden bij het implementeren en gebruiken van toezichthoudende domotica.

Deelstudie 4

Middels focusgroepen onderzoeken op welke wijze het gezamenlijk besluitvormingsproces verder ondersteund of verbeterd kan worden.

Co-creatie

Met diverse stakeholders een werkwijze ontwikkelen waarmee het besluitvormingsproces bij het inzetten van toezichthoudende domotica verbeterd kan worden.

Updates van dit onderzoek

Tweede deelstudie

Update | 9 april 2024

Op dit moment ben ik bezig met de dataverzameling voor mijn tweede deelstudie. Hierbij neem ik interviews af met vertegenwoordigers van alle denkbare belanghebbenden die betrokken zijn bij het inzetten van toezichthoudende domotica voor mensen met dementie in het verpleeghuis. Je kunt hierbij denken aan cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers, digicoaches, kwaliteitsverpleegkundigen, managers, behandelaren, medewerkers van facilitaire dienst, ICT-medewerkers, leveranciers etc. Ik wil nagaan wat de ervaringen zijn van deze belanghebbenden en wat zij het meest belangrijk vinden bij het inzetten van toezichthoudende domotica voor mensen met dementie.

Recent heb ik mijn eerste artikel, van de scoping review, ingediend bij een journal. Ik hoop dat deze binnen enkele maanden geaccepteerd wordt.

Vorige
Volgende

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Wat leuk! We horen graag vanuit de praktijk waar we onderzoek naar zouden moeten doen. Als je een idee hebt kun je ons mailen via het contactformulier op deze website.

 • Hoe werken jullie samen met zorgprofessionals?

  Binnen onze onderzoeken nemen ouderen en zorgprofessionals een centrale plek in. Binnen bijna elk onderzoek wordt hun perspectief bestudeerd en komen zowel ouderen als zorgprofessionals zoveel mogelijk zelf aan het woord. Daarnaast is er aan elk onderzoek een ‘klankbordgroep’ verbonden. Een groep bestaande uit zorgprofessionals en vaak een vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Tijdens het onderzoek denkt deze groep mee.

  Daarnaast zijn een aantal ‘onderzoeksmakelaars’ werkzaam bij de Academische Werkplaats Ouderen. Zij werken vanuit de universiteit nauw samen met de zorgorganisaties en gaan op zoek naar manieren om kennis te delen met zorgprofessionals. Misschien ben je er weleens één tegengekomen?

  We maken gebruik van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg dat bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals en studenten die vrijblijvend een aantal keer per jaar met ons mee willen denken. Ook organiseren we regelmatig evenementen voor zorgprofessionals om onze bevindingen te delen, zoals de jaarlijkse ‘Werkplaats’. Ouderen zijn hier uiteraard ook van harte welkom.

 • Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken?

  De onderwerpen van onderzoeken worden meestal bepaald door de promovendus, of Science Practitioner. De science practitioner loopt in zijn/haar werk vaak tegen een probleem of vraag aan die hij/zij binnen het onderzoek wil oplossen of beantwoorden. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd op basis van subsidies van de overheid. Het gaat dan om onderzoek naar actuele thema’s die worden gekozen samen met de zorgorganisaties die deel uitmaken van de Academische Werkplaats Ouderen.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.