Scholing verpleeghuiszorg illustratie

BLOG: Zelfscan Mensgerichte Verpleeghuiszorg: wat kan je ermee?

 

Door Irene Muller-Schoof, promovendus en Annerieke Stoop, onderzoeksmakelaar en senior onderzoeker

Zorgprofessionals in het verpleeghuis willen elke dag het verschil maken voor de bewoners en hen centraal stellen. We noemen dat mensgerichte zorg. Welk instrument biedt zorgprofessionals inzicht of zij mensgerichte zorg verlenen? Hoe kunnen zij dat monitoren en ontwikkelen? Wij onderzochten deze vragen met deskundigen uit zorgpraktijk, onderwijs en wetenschap.

 

Achtergrond

Samen maken we de ouderenzorg mensgerichter. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe weet je als verzorgende of verpleegkundige of de zorg en ondersteuning die je biedt mensgericht is? Waar moet je op letten? Door middel van een Delphi-onderzoek vroegen we dit aan verschillende experts, bijvoorbeeld met kennis op het gebied van kwaliteit in verpleeghuizen of zorgonderwijs. Zij kenden geen instrumenten die zorgprofessionals die inzicht geven in mensgerichte zorg en ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling.  In de rondes die daarop volgden werden de experts gevraagd om hun inzichten te delen en overeenstemming te bereiken over de elementen die een zelfevaluatie instrument (‘zelfscan’) voor mensgerichte verpleeghuiszorg zou moeten bevatten. Deze zelfscan bestaat uit 25 onderwerpen, onderverdeeld in de volgende zes thema’s: (1) de bewoner kennen, (2) de bewoner erkennen, (3) afstemmen, contact maken en een relatie tot stand brengen, (4) respectvolle benadering, (5) gezamenlijk besluiten nemen en (6) feedback en persoonlijke ontwikkeling. De 25 onderwerpen kunnen op een zes-punt Likertschaal ingeschat worden, oplopend van ‘geen beheersing’ tot ‘uitstekende beheersing’ van de onderwerpen. De zelfscan en een handleiding is te downloaden op Toolboxen | Mensgerichte ouderenzorg.

 

Wat kan je ermee?

De zelfscan biedt opleiders van verzorgenden en verpleegkundigen een waardevol instrument om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling van mensgerichte zorg in verpleeghuizen en samen ontwikkelpunten te formuleren. Door twee keer per jaar de zelfscan in te laten vullen, kunnen zorgprofessionals ontwikkeling in hun mensgerichtheid volgen en gerichte acties ondernemen. Bovendien kan de zelfscan dienen als een instrument voor zelfevaluatie, waarbij opleiders en teams zelfreflectie kunnen stimuleren en een cultuur van continue ontwikkeling kunnen bevorderen. De zelfscan geeft suggesties op welk gebied een zorgprofessional zich nog kan versterken. Het vertelt niet hoe dat te doen. Opleiders zijn de aangewezen deskundigen om de lerende zorgprofessionals hierbij te ondersteunen.

 

Aan het artikel werkten mee: Irene Muller-Schoof, Annerieke Stoop, Miranda Snoeren en Katrien Luijkx.

 

Benieuwd naar het volledige Nederlandstalige artikel in Onderwijs en Gezondheidszorg (OenG)? Klik dan hier.

 

Dit onderzoek is onderdeel van een door ZonMw gefinancierd project getiteld ‘Op weg naar mensgerichte ouderenzorg: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’. Meer weten? Klik op deze link.