Scholing ouderenzorg

Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de impact is van de lesprogramma’s ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ en ‘GRZ-evaluatie-instrument’  op de kennis en vaardigheden van studenten, verpleegkundigen en verzorgenden en op de kwaliteit van mensgerichte zorg.

Onderzoeker
Irene Muller-Schoof
Startdatum
1 maart 2019

Het onderzoek in het kort

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van twee leermethodieken voor mbo-V en hbo-V studenten en verpleegkundigen/verzorgenden werkzaam in de intramurale ouderenzorg.

De leermethodieken zijn ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ en ‘GRZ-evaluatie-instrument’, welke zijn gebaseerd op bevindingen uit afgerond wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden evalueren we wat de impact van de leermethodieken is op kennis en vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in de ouderenzorg of in opleiding, en op de kwaliteit van mensgerichte zorg.

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

In kaart brengen wat we vanuit onderzoek al weten over hoe mbo-opgeleide zorgprofessionals en studenten in de ouderenzorg leren.

Co-creatie lesprogramma's

Onderzoek naar hoe teams van onderzoekers, docenten en zorgprofessionals samen lesprogramma’s ontwikkelen

Delphi-onderzoek zelfscan mensgerichte zorg

Onderzoek onder experts die meedenken over de vraag: hoe kunnen studenten en zorgprofessionals zelf evalueren of zij mensgerichte zorg leveren?

Evaluatie lesprogramma’s

Vragenlijstonderzoek onder studenten om na te gaan of zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen als zij de lesprogramma’s volgen en of zij hierdoor ook meer mensgerichte zorg leveren

Evaluatie lesprogramma

Focusgroeponderzoek onder studenten, docenten en zorgprofessionals om na te gaan hoe er tijdens de lesprogramma’s geleerd wordt en op welke verpleegafdelingen de lesprogramma’s het beste gebruikt kunnen worden

Updates van dit onderzoek

Creatieve sessie om de samenwerking binnen de co-creatiegroepen te evalueren

Update | 1 maart 2022

In het onderzoek van Irene werden twee bestaande instrumenten, ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ en het ‘GRZ-evaluatie-instrument’ omgezet naar lesmateriaal voor zowel het onderwijs als de praktijk. Dit werd gedaan door twee co-creatiegroepen, met professionals uit het onderwijs (mbo en hbo) en de ouderenzorg.

Afgelopen vrijdag vond een creatieve sessie plaats om de samenwerking binnen die co-creatiegroepen te evalueren. Wat heeft de samenwerking bevorderd en wat heeft het belemmerd? Irene zal op basis van deze evaluatie aanbevelingen schrijven.

 

Creatieve sessie om de samenwerking binnen de co-creatiegroepen te evalueren

Scoping review & Interview

Update | 1 december 2021

In een snel veranderende zorgomgeving is het belangrijk te blijven leren. Daarom onderzochten we wat er bekend is in bestaand wetenschappelijk onderzoek over hoe mbo-opgeleide zorgverleners in de verpleeghuiszorg leren en wat hen hierbij bevordert of belemmert. Lees in deze scoping review onze bevindingen: How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review.

Op basis van de scoping review hierboven heeft er een interview plaatsgevonden met ZonMw. Hierin lees je hoe de verpleeghuiszorg beter kan inspelen op leerbehoeften van mbo-medewerkers en meer! Bekijk het interview hier.

werken met ouderen infographic

Twee lesprogramma’s ontwikkeld

Update | 1 december 2020

Alle wetenschappelijke artikelen op dit thema zijn geselecteerd, uitvoerig gelezen en geanalyseerd. De bevindingen worden opgeschreven.

De twee lesprogramma’s zijn in een periode van 16 maanden ontwikkeld. Het resultaat zijn twee toolboxen die gebruikt kunnen worden door mbo- /hbo-docenten en lecturer practitioners. Tijdens de ontwikkeling zijn interviews gehouden met de betrokken docenten en zorgprofessionals over het ontwikkelproces. Deze interviews worden momenteel geanalyseerd en de bevindingen opgeschreven.

Het Delphi-onderzoek is uitgevoerd en op basis hiervan is een Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg ontwikkeld. Deze zelfscan maakt onderdeel uit van de lesprogramma’s zodat studenten en zorgprofessionals kunnen leren en verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel opgeschreven.

In 2021 worden de lesprogramma’s uitgetest. Aan dit onderzoek doen verschillende mbo- en hbo-onderwijsorganisaties mee. Ook doen een aantal ZorgInnovatieCentra (ZIC’s) binnen verpleeghuizen mee aan dit onderzoek.

brainstorm betere verpleeghuiszorg
Vorige
Volgende

Downloads

Poster Scoping Review Irene Muller-Schoof
Download

Aan de slag!

In ‘aan de slag!’ Passen we de theorie to in de praktijk. Wij ontwikkelen instrumenten en werkwijzen waar je direct mee aan de slag kan in de praktijk. Al deze praktische toepassingen hebben als doel om de ouderenzorg nóg mensgerichter te maken.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Wat leuk! We horen graag vanuit de praktijk waar we onderzoek naar zouden moeten doen. Als je een idee hebt kun je ons mailen via het contactformulier op deze website.

 • Hoe werken jullie samen met zorgprofessionals?

  Binnen onze onderzoeken nemen ouderen en zorgprofessionals een centrale plek in. Binnen bijna elk onderzoek wordt hun perspectief bestudeerd en komen zowel ouderen als zorgprofessionals zoveel mogelijk zelf aan het woord. Daarnaast is er aan elk onderzoek een ‘klankbordgroep’ verbonden. Een groep bestaande uit zorgprofessionals en vaak een vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Tijdens het onderzoek denkt deze groep mee.

  Daarnaast zijn een aantal ‘onderzoeksmakelaars’ werkzaam bij de Academische Werkplaats Ouderen. Zij werken vanuit de universiteit nauw samen met de zorgorganisaties en gaan op zoek naar manieren om kennis te delen met zorgprofessionals. Misschien ben je er weleens één tegengekomen?

  We maken gebruik van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg dat bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals en studenten die vrijblijvend een aantal keer per jaar met ons mee willen denken. Ook organiseren we regelmatig evenementen voor zorgprofessionals om onze bevindingen te delen, zoals de jaarlijkse ‘Werkplaats’. Ouderen zijn hier uiteraard ook van harte welkom.

 • Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken?

  De onderwerpen van onderzoeken worden meestal bepaald door de promovendus, of Science Practitioner. De science practitioner loopt in zijn/haar werk vaak tegen een probleem of vraag aan die hij/zij binnen het onderzoek wil oplossen of beantwoorden. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd op basis van subsidies van de overheid. Het gaat dan om onderzoek naar actuele thema’s die worden gekozen samen met de zorgorganisaties die deel uitmaken van de Academische Werkplaats Ouderen.

 • Vragen over dit onderzoek?

  Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

  Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.