Scholing ouderenzorg
Zorgen voor senioren

Project ‘Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’

In het project ‘Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’ zijn twee werkwijzen die door de Academische Werkplaats Ouderen op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld, vertaald naar lesmodules. In co-creatie met zorgonderwijs, verpleeghuiszorg en onderzoek zijn een mbo- en hbo-handleiding Vertel eens! Leren van verhalen en een toolbox Interprofessioneel leren en evalueren (voor zowel mbo als hbo) ontwikkeld.

Workshop met ouderen - leven met corona

De lesmodules

Een toolbox is ontwikkeld om het interprofessioneel leren en evalueren in zorg en welzijn te ondersteunen en te werken met een zorg-evaluatie-instrument dat in multidisciplinaire en interdisciplinaire teams gebruikt kan worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Op basis van de narratieve methode Het Verhaal als Kwaliteitsinstrument zijn twee handleidingen ontwikkeld, een voor het mbo en een voor het hbo. Deze handleidingen bevatten werkvormen die (toekomstige) zorgprofessionals leren hoe zij verhalen op kunnen halen bij ouderen in de intramurale zorg (ten behoeve van kwaliteitsverbetering).

De lesmodules dragen bij aan mensgerichte verpleeghuiszorg.

Van januari tot en met december 2021 werden de lesmodules getest bij mbo- en hbo-opleidingen en in de zorgpraktijk. De materialen voor de lesmodules zijn nu te downloaden vanaf onze website.

Downloads

Toolbox Interprofessioneel leren en evalueren Deze toolbox is een hulpmiddel om interprofessioneel leren en evalueren te ondersteunen
Download
Handleiding Vertel eens! Leren van verhalen – mbo Dit lesprogramma ondersteunt het leren over kwaliteit van mensgerichte zorg. Door middel van dit lesprogramma leren studenten verpleegkunde te werken aan kwaliteit van zorg vanuit wat zorgvragers vertellen.
Download
Handleiding Vertel eens! Leren van verhalen – hbo Dit lesprogramma ondersteunt het leren over kwaliteit van mensgerichte zorg. Door middel van dit lesprogramma leren studenten verpleegkunde te werken aan kwaliteit van zorg vanuit wat zorgvragers vertellen.
Download
Zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg De zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg is een instrument waarmee zorgprofessionals in kaart kunnen brengen op welke aspecten van mensgerichte zorg ze zich kunnen ontwikkelen.
Download
Handleiding Zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg In deze handleiding staat beschreven hoe de zelfscan gebruikt kan worden. De zelfscan mensgerichte verpleeghuiszorg is een instrument waarmee zorgprofessionals in kaart kunnen brengen op welke aspecten van mensgerichte zorg ze zich kunnen ontwikkelen.
Download
Associatiekaarten Je kan associatiekaarten gebruiken in heel veel verschillende situaties, bijvoorbeeld als kennismakingsspel of om de samenwerking binnen een team te evalueren.
Download
Complimentenkaartjes Door middel van de complimentenkaartjes kunnen zorgprofessionals (in opleiding) elkaar feedback geven - Onderdeel van Toolbox Interprofessioneel leren
Download

Vragen over de lesmodules?

Wil je meer weten over de lesmodules? Neem dan contact op met Lieke de Jong (onderwijsontwikkelaar):

E.C.deJong@tilburguniversity.edu / 013 466 3251 of vul dit contactformulier in.