eigen regie ouderenzorg

Nieuw! De kalender Eigen regie

 We willen allemaal zoveel mogelijk onze eigen keuzes maken in het leven. Dit verandert niet als we ouder worden en afhankelijk worden van zorg. De meeste ouderen weten heel goed wat ze wel of niet willen en houden daarom graag zelf de regie over hun eigen leven.

 Onderzoek heeft laten zien dat als ouderen zelf de regie voeren zij beter in staat zijn om met tegenslagen om te gaan. Zij ervaren minder stress en een betere kwaliteit van leven.

Als zorgprofessional help je ouderen bij het bevorderen van eigen regie. Maar hoe doe je dat en wanneer? Soms word je zo meegenomen in de drukte van je dag, dat het lastig is om even stil te staan en te reflecteren. Daarom hebben wij de kalender Eigen regie ontwikkeld. Deze kalender zal jou dagelijks aan het denken zetten en kan de start zijn van een waardevol gesprek met een bewoner of collega.

Waarom met de kalender Eigen regie aan de slag?

– Zorgt voor dagelijkse bewustwording over het thema eigen regie
– Stimuleert zelfreflectie
– Zet aan tot een waardevol gesprek met bewoners en collega’s
– Eigen regie is een speerpunt van elke ouderenzorgorganisatie
– Gemaakt voor en door zorgprofessionals
– Op basis van wetenschappelijk onderzoek
– Kost geen of weinig extra tijd
– Aansprekend en afwisselend
– De kalender is herbruikbaar

De kalender Eigen regie is ontwikkeld naar aanleiding van De Werkplaats: “Dat bepaal ik zelf wel!”. We hebben de kalender uitgewerkt in co-creatie met zorgprofessionals en ouderen, op basis van de resultaten uit het onderzoek van drs. Jolande van Loon naar eigen regie van ouderen in het verpleeghuis.

Alle intramurale teams van de zorgorganisaties die zijn aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderen ontvangen begin december een kalender. Vanaf 1 januari delen wij dagelijks de pagina van die dag via Instagram. Wil jij op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram.

Wil je meer weten over de kalender? Bekijk dan de ‘aan de slag pagina | kalender Eigen regie‘.

De Eigen Regie kalender

Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
  Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

 • Waarom vinden jullie het belangrijk dat de kennis uit de onderzoeken in de zorgpraktijk terechtkomt?

  Wij willen met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg. De resultaten uit onze onderzoeken delen we actief met collega-onderzoekers wereldwijd via onze (vaak Engelstalige) artikelen en proefschriften. Maar om echt een bijdrage aan mensgerichte ouderenzorg te kunnen leveren moeten we ervoor zorgen dat de resultaten van ons onderzoek ook terechtkomen bij diegenen die de zorg leveren, jullie! Alleen op die manier kunnen we een verschil maken met ons onderzoek.

 • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

 • Waarom duurt een promotieonderzoek zo lang?

  Een onderzoeker werkt gemiddeld vier tot zes jaar aan een promotieonderzoek. Zo lang?! Ja, goed onderzoek kost veel tijd. Vaak start de onderzoeker met het maken van een onderzoeksplan. Dit bestaat meestal uit vijf deelonderzoeken. Meestal start de onderzoeker daarna met een literatuuronderzoek. Hierbij wordt op een gestructureerde manier op zoek gegaan naar alle wetenschappelijke literatuur dat wereldwijd beschikbaar is over het onderwerp. Samen met andere onderzoekers wordt deze literatuur bestudeerd en wordt een conclusie getrokken. Daarna gaat de onderzoeker de praktijk in om verschillende deelonderzoeken uit te voeren. Het perspectief van ouderen en zorgprofessionals op het onderwerp wordt dan onderzocht. Hierbij maakt de onderzoeker gebruik van verschillende methoden, zoals interviews, vragenlijsten of observaties. De onderzoeker analyseert de verzamelde informatie en trekt conclusies. Elk deelonderzoek wordt opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen die worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijke tijdschriften. Dit proces, van onderzoeksplan tot publicaties, duurt zo’n vier tot zes jaar.

Naar het Kennisplein