mantelzorgende zorgprofessionals

Er wordt steeds meer gevraagd van zorgprofessionals.

 

Door de vergrijzing zijn er steeds meer (oudere) ouderen. Met het stijgen van de leeftijd neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. Hiernaast zien we tekorten op de arbeidsmarkt. Ook in de ouderenzorg.  Meer werk moet dus met minder mensen worden gedaan en dat legt een druk op zorgprofessionals. Daarnaast spelen mantelzorgers in toenemende mate een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning van ouderen.

 

1 op de 3 zorgprofessionals is privé tevens mantelzorger. Zorgprofessionals voelen zich vaker verantwoordelijk voor een naaste met een hulpvraag, en familie en anderen verwachten deze inzet juist van hen. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat de gevolgen van het zowel zorgen op het werk als zorgen in de privé situatie voor mantelzorgende zorgprofessionals groot zijn: emotionele uitputting, stress, psychisch leed, fysieke en mentale vermoeidheid en onvoldoende rust. Sommigen van hen nemen antidepressiva om het vol te houden.

Mantelzorgende zorgprofessionals vinden hun werk belangrijk, vanwege het inkomen, de voldoening en het contact met collega’s. Zij zijn door het werk weg uit de privé situatie en hebben minder kans op eenzaamheid en isolatie. Echter, de combinatie werk en mantelzorg heeft voor het werk ook negatieve gevolgen: mantelzorgende zorgprofessionals maken meer fouten op de werk, hebben soms moeite om wakker te blijven en melden zich vaker afwezig.

Hoe ervaren mantelzorgende zorgprofessionals deze dubbele last? Hoe gaan zij hiermee om? Wat zetten zij zelf in om in balans te blijven? Wat kan de werkgever doen? Welke tools kunnen mantelzorgende zorgmedewerkers ondersteunen? Wat is de effectiviteit van tools, interventies en maatregelen?  Deze vragen worden beantwoord in het PhD onderzoek rond de centrale onderzoeksvraag: ‘Wat hebben mantelzorgende zorgprofessionals die in de langdurige ouderenzorg werken nodig om in balans te blijven?

De komende jaren wordt deze centrale onderzoeksvraag beantwoord door middel van literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en actie onderzoek.

 

Wil je meer weten over het onderzoek? Kijk dan op deze pagina.