Zorgprofessional en oudere

Blog: De zilveren kracht van ouderen

 

In de zorg voor ouderen is steeds meer aandacht voor een brede definitie van gezondheid. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we de eigen kracht van ouderen versterken? In het Engels heet dit “empowerment”. Empowerment, iemand in zijn kracht zetten, draagt bij aan mensgerichte zorg. De ouderen en wat zij zelf belangrijk vinden staan daarin centraal. Aukelien Scheffelaar, Meriam Janssen, Katrien Luijkx en Annerieke Stoop schreven samen een hoofdstuk voor het boek “Silver Empowerment”. In dit boekhoofdstuk laten we zien waarom het belangrijk is dat ouderen een centrale plek hebben in zowel onderzoek als de zorgpraktijk. Ook beschrijven we hoe wij daaraan bijdragen vanuit de Academische Werkplaats Ouderen.

In mensgerichte ouderenzorg staat de leefwereld van ouderen centraal. Toch blijkt het een uitdaging om ouderen als gelijkwaardige partners en als middelpunt van zorg en ondersteuning te zien. Zowel in de zorgpraktijk als in onderzoek.

In de Academische Werkplaats Ouderen doen we wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek starten we met het bestuderen van de leefwereld van ouderen. Dat is soms een uitdaging. Zeker als het gaat om een gevoelig onderwerp. Of bij mensen die het moeilijker vinden om zichzelf te uiten, zoals mensen met dementie. Naast interviewen gebruiken we daarom ook andere manieren van dataverzameling, zoals schaduwen.

In wetenschappelijk onderzoek naar de ouderenzorg gaat het vaak óver ouderen, maar zijn zij niet betrokken in het onderzoek. Dat is wel belangrijk. Het onderzoek sluit dan aan bij de leefwereld van ouderen en wat zij belangrijk vinden. Dat verbetert de kwaliteit en bruikbaarheid van onderzoek. Ook vinden veel ouderen het fijn om actief betrokken te zijn bij onderzoek en zo van betekenis te zijn. In het hoofdstuk beschrijven we verschillende voorbeelden hiervan, onder andere uit onze onderzoeken naar eigen regie en liefde, intimiteit en seksualiteit van ouderen.

In de Academische Werkplaats Ouderen zijn we daarnaast op zoek naar manieren om ouderen actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. En om ouderen inspraak te geven. Twee jaar geleden startten we met de voorbereiding van het Platform Ouderen. Drie ouderen maakten samen met twee medewerkers van de Academische Werkplaats Ouderen een plan voor het Platform Ouderen. In 2022 ging het Platform Ouderen van start. Tien ouderen komen vier keer per jaar samen om advies te geven aan onderzoekers. De ouderen delen hun ideeën en ervaringen over de onderzoeksthema’s in de Academische Werkplaats Ouderen. Over de ervaringen met het Platform Ouderen schreven we eerder een blog.

Dit blog gaat over het hoofdstuk dat wij schreven voor het boek. Andere hoofdstukken van het boek gaan over veerkracht, eenzaamheid, buurtgerichte zorg, samenspel tussen formele en informele zorg en participatief actieonderzoek. In totaal werkten achttien onderzoekers aan dit boek mee. Het boek werd samengesteld door Jasper de Witte en Tine van Regenmortel.

Wil je ons boekhoofdstuk (Hoofdstuk 7) of een van de andere hoofdstukken uit het boek lezen? Het boek is via deze link gratis te downloaden.