Platform Ouderen AW Ouderen

Inspraak van ouderen in de werkplaats vormgeven: een interview

In het voorjaar is de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo begonnen om inspraak van ouderen vorm te geven. Dat doet de werkplaats niet alleen: 3 senioren praten en denken mee. Zij werken maandelijks aan een voorstel hoe inspraak eruit kan komen te zien. In dit interview vertellen Henk (76 jaar), Maria (67 jaar) en Frans (67 jaar) waar zij mee bezig zijn.

Wat hebben jullie de afgelopen maanden gedaan?

Frans: “We hebben eigenlijk geprobeerd om op een goede manier de invloed van ouderen in de academische werkplaats vorm te geven. Dat hebben we gedaan door er samen over te praten en dit was een heel proces! De werkplaats gaf ons de ruimte om het ons eigen te maken en zelf te ontwikkelen.”

Maria: “We zochten een vorm waarbij ouderen daadwerkelijk kunnen bijdragen en meedenken voor een langere periode. Daar hebben we maandelijks over gesproken. Daarnaast hebben we nagedacht over welke personen mee kunnen denken, een soort profiel voor de deelnemers.”

Henk: “Binnenkort gaan we een expertgroep oprichten waarmee ouderen advies geven aan de werkplaats. Zo kunnen onderzoekers straks met ons sparren over waar zij mee bezig zijn, en waar zij aan moeten denken. We kunnen ook ideeën aan voorstellen aandragen die wij relevant vinden voor de werkplaats. Zo blijven onderzoekers op de hoogte van wat er speelt bij ons, en kunnen zij dit gebruiken. Andere ouderen kunnen ook informatie doorspelen. Door hun ideeën mee te nemen, spreken we straks voor een bredere achterban.”

Wat maakt het betrekken van ouderen bij de Academische Werkplaats Ouderen belangrijk?

Henk: “Vanuit onze eigen ervaring kunnen we in feite bijdragen en adviseren. Of je jong bent of oud is een wereld van verschil. Het geven van advies en het delen van onze ideeën en ervaringen kan zorgen voor reflectie bij de onderzoekers.”

Frans: “Je kunt iets niet bepalen, onderzoeken of ontwikkelen zonder de mensen er zelf bij te halen waar het over gaat. Zo weet je zeker dat wat je doet, zinvol is. Ik vind het mooi dat dit bij de Academische Werkplaats Ouderen zo helder is! Dat geldt overigens ook voor het werkveld, ik vind het heel belangrijk dat ook zij nauw betrokken zijn.”

Wat wil je meegeven?

Maria: “Ik hoop dat inspraak een vanzelfsprekendheid wordt binnen de academische werkplaats, en dat de onderzoekers er gebruik van gaan maken en aan ons denken als zij vragen hebben. Het zou mooi zijn als onderzoekers het echt gaan ervaren als een meerwaarde!

Frans: “Wat me opgevallen is, is de grote mate van betrokkenheid van de medewerkers bij het onderzoek dat zij doen. Zij hebben echt een geloofwaardig beeld van wat zij aan het doen zijn, dat is de enige manier om echt betekenisvol onderzoek te doen.”

Door Aukelien Scheffelaar, onderzoeksmakelaar en senior onderzoeker en Claudia van Erven, implementatiemakelaar