elleboog begroeting senioren

Tips tijdens COVID-19 uitbraak

In het begin van de coronacrisis zijn we in de wetenschappelijke literatuur gaan kijken wat bekend is over crisissituaties in de langdurende ouderenzorg. Zijn er bijvoorbeeld lessen die we hieruit kunnen leren? De coronacrisis was voor iedereen onverwacht en nieuw. Maar internationaal komt dit natuurlijk vaker voor. Want ook bij andere rampen, zoals overstromingen, andere virus-uitbraken, aardbevingen doen zich plotseling urgente situaties voor.

Naast een artikel over deze literatuurstudie hebben we de belangrijkste lessen en aanbevelingen samengevat in twee factsheet. Een factsheet voor zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg en naasten. En één factsheet voor managers van ouderenzorgorganisaties.

Factsheets met tips tijdens COVID-19 uitbraak

Een factsheet met tips voor zorgverleners en naasten en een factsheet voor managers.