ouderen op een bankje flat
Liefde ouderen

Scholing intimiteit & seksualiteit

In samenwerking met ROC Tilburg (School voor Zorg en Welzijn) is een workshop ontwikkeld, gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit het onderzoek naar intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het verpleeghuis van Tineke Roelofs. Tijdens de workshop, die bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur, maken studenten kennis met het thema, doen zij kennis op over dit thema in relatie tot ouder worden. Studenten leren dat verpleeghuisbewoners met dementie (en hun partners) ook behoefte kunnen hebben aan intimiteit en seksualiteit. Er wordt gesproken over de taboes die bestaan over ouderen en intimiteit en seksualiteit en studenten krijgen inzicht in de barrières die bewoners (en partners) ervaren bij het beleven ervan. Ook doen zij kennis op over hoe zij als zorgprofessional kunnen inspelen op wensen en behoeften van bewoners en partners op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Post its

Wat leren de studenten?

Studenten leren dat verpleeghuisbewoners met dementie (en hun partners) ook behoefte kunnen hebben aan intimiteit en seksualiteit. Er wordt gesproken over de taboes die bestaan over ouderen en intimiteit en seksualiteit en studenten krijgen inzicht in de barrières die bewoners (en partners) ervaren bij het beleven ervan. Ook doen zij kennis op over hoe zij als zorgprofessional kunnen inspelen op wensen en behoeften van bewoners en partners op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Tegeltje ouderenzorg

Leren van en met elkaar

In de bijeenkomsten is ruimte voor ieders mening, ideeën en vragen. Studenten worden uitgedaagd om na te denken over het onderwerp en krijgen inzicht in hun eigen ideeën en beeldvorming over het thema intimiteit en seksualiteit. Zij gaan zelf aan de slag met opdrachten (die zij uitvoeren op hun stage/werk). Ook het spelen van het spel Inteam maakt deel uit van de scholing en geeft studenten de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te leren van en met elkaar.

Downloads

Docentenhandleiding voor scholing Intimiteit en seksualiteit
Download

Vragen over deze scholing?

Ben je geïnteresseerd in deze scholing en/of wil je deze scholing graag opnemen in jouw onderwijsprogramma? Neem dan contact op met Lieke de Jong (medewerker onderwijsontwikkeling): E.C.deJong@tilburguniversity.edu / 013 466 3251.


  Veelgestelde vragen

  • Wat moet ik doen met deze informatie?

   Op dit Inspiratieplatform kun je jezelf alvast inlezen over het onderzoek dat centraal staat tijdens De Werkplaats. Op het prikbord delen we kennis uit het onderzoek van Lisette de Graaf, naar het gebruik van alcohol en tabak in het verpleeghuis. Hiernaast staat er een overzicht van de stappen die we nemen en uitleg over de fases van Design Thinking.

  • Waar kan ik de publicaties van het onderzoek vinden?

   De publicaties van het onderzoek naar het gebruik van alcohol en tabak in het verpleeghuis zijn samengevat in blogs. Deze blogs staan op het prikbord. Onderaan elk blog staat de link naar het bijbehorende wetenschappelijke artikel.

  • Wat is design thinking?

   Jullie gaan in teams een oplossing bedenken die de ouderenzorg nog mensgerichter maakt. Dit doen jullie door middel van Design Thinking. Design Thinking is een creatieve methode die probleemoplossend werkt en wordt gebruikt om te vernieuwen en te innoveren. De behoefte van de doelgroep staat altijd centraal. Natuurlijk staat er een team experts klaar die jullie helpt met deze methode. Je hoeft zelf geen kennis en ervaring te hebben met Design Thinking.

  • Mijn vraag staat niet in het overzicht

   Heb je een vraag, maar staat deze niet in het overzicht? Stuur dan een mail naar awouderentranzo@tilburguniversity.edu. Wij beantwoorden jouw mail binnen twee werkdagen.

  • Ik heb een goed idee voor een onderzoek. Waar kan ik terecht?

   Wat leuk! We horen graag vanuit de praktijk waar we onderzoek naar zouden moeten doen. Als je een idee hebt kun je ons mailen via het contactformulier op deze website.

  • Hoe werken jullie samen met zorgprofessionals?

   Binnen onze onderzoeken nemen ouderen en zorgprofessionals een centrale plek in. Binnen bijna elk onderzoek wordt hun perspectief bestudeerd en komen zowel ouderen als zorgprofessionals zoveel mogelijk zelf aan het woord. Daarnaast is er aan elk onderzoek een ‘klankbordgroep’ verbonden. Een groep bestaande uit zorgprofessionals en vaak een vertegenwoordiger van een cliëntenraad. Tijdens het onderzoek denkt deze groep mee.

   Daarnaast zijn een aantal ‘onderzoeksmakelaars’ werkzaam bij de Academische Werkplaats Ouderen. Zij werken vanuit de universiteit nauw samen met de zorgorganisaties en gaan op zoek naar manieren om kennis te delen met zorgprofessionals. Misschien ben je er weleens één tegengekomen?

   We maken gebruik van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg dat bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals en studenten die vrijblijvend een aantal keer per jaar met ons mee willen denken. Ook organiseren we regelmatig evenementen voor zorgprofessionals om onze bevindingen te delen, zoals de jaarlijkse ‘Werkplaats’. Ouderen zijn hier uiteraard ook van harte welkom.

  • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

   Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
   Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

  • Waarom vinden jullie het belangrijk dat de kennis uit de onderzoeken in de zorgpraktijk terechtkomt?

   Wij willen met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan mensgerichte ouderenzorg. De resultaten uit onze onderzoeken delen we actief met collega-onderzoekers wereldwijd via onze (vaak Engelstalige) artikelen en proefschriften. Maar om echt een bijdrage aan mensgerichte ouderenzorg te kunnen leveren moeten we ervoor zorgen dat de resultaten van ons onderzoek ook terechtkomen bij diegenen die de zorg leveren, jullie! Alleen op die manier kunnen we een verschil maken met ons onderzoek.

  • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

   Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

  • Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken?

   De onderwerpen van onderzoeken worden meestal bepaald door de promovendus, of Science Practitioner. De science practitioner loopt in zijn/haar werk vaak tegen een probleem of vraag aan die hij/zij binnen het onderzoek wil oplossen of beantwoorden. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd op basis van subsidies van de overheid. Het gaat dan om onderzoek naar actuele thema’s die worden gekozen samen met de zorgorganisaties die deel uitmaken van de Academische Werkplaats Ouderen.

  • Waarom duurt een promotieonderzoek zo lang?

   Een onderzoeker werkt gemiddeld vier tot zes jaar aan een promotieonderzoek. Zo lang?! Ja, goed onderzoek kost veel tijd. Vaak start de onderzoeker met het maken van een onderzoeksplan. Dit bestaat meestal uit vijf deelonderzoeken. Meestal start de onderzoeker daarna met een literatuuronderzoek. Hierbij wordt op een gestructureerde manier op zoek gegaan naar alle wetenschappelijke literatuur dat wereldwijd beschikbaar is over het onderwerp. Samen met andere onderzoekers wordt deze literatuur bestudeerd en wordt een conclusie getrokken. Daarna gaat de onderzoeker de praktijk in om verschillende deelonderzoeken uit te voeren. Het perspectief van ouderen en zorgprofessionals op het onderwerp wordt dan onderzocht. Hierbij maakt de onderzoeker gebruik van verschillende methoden, zoals interviews, vragenlijsten of observaties. De onderzoeker analyseert de verzamelde informatie en trekt conclusies. Elk deelonderzoek wordt opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen die worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijke tijdschriften. Dit proces, van onderzoeksplan tot publicaties, duurt zo’n vier tot zes jaar.

  • Wat is een proefschrift?

   De resultaten van een promotieonderzoek worden opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen, meestal zo’n vijf artikelen per promotieonderzoek. Deze artikelen worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijk tijdschriften zodat iedereen ze kan lezen. De publicaties worden samengevoegd in een boekje, waaraan een inleiding, een conclusie en een samenvatting worden toegevoegd. Dit geheel vormt het proefschrift.