Zorgsalon mensgerichte zorg

Wat betekent welbevinden voor een oudere? Wat draagt bij aan eigen regie in het verpleeghuis? Hoe gaan we om met verschillen in mensen en wensen? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens de Tranzo Zorgsalon op donderdag 30 juni in de Blackbox op de campus van Tilburg University.

Nadat prof. Katrien Luijkx de middag opende, deelde prof. Debby Gerritsen haar wetenschappelijk perspectief op welbevinden in de langdurige zorg. Welbevinden wordt door iedereen verschillend ervaren, ook door kwetsbare ouderen. Welbevinden voor ouderen is dus eigenlijk niet anders dan voor anderen. Om ouderen te ondersteunen op het gebied van welzijn is het belangrijk om te weten welke behoeften en welke persoonlijke hulpbronnen, zoals een partner of vrienden, er zijn. Vanuit een wederkerige relatie en gelijkwaardigheid tussen een oudere en professional kunnen we welbevinden verbeteren. Niet alleen welbevinden van de oudere, maar ook welbevinden en tevredenheid van de zorgprofessional.

Daarna deelde dr. Tineke Roelofs haar ervaring met inspraak en eigen regie als GZ-psycholoog in het verpleeghuis en vertelde welke uitdagingen en vraagstukken zij in haar dagelijks werk tegenkomt. Zowel landelijke wet- en regelgeving (‘Ban de band’), als een visie van de zorgorganisatie en de dagelijkse zorg hebben invloed op eigen regie in het verpleeghuis. In een concreet voorbeeld liet Tineke Roelofs zien dat door gebrek aan controle over de zorghandelingen er pijn en weerstand kan zijn bij een bewoner. Door te kijken naar wat een bewoner zelf kan of bij kan helpen ontstaat er gevoel van controle en eigen regie bij de bewoner. Eigen regie is dus ook het zoeken naar de mogelijkheden om een bewoner actief te betrekken bij zorg en behandeling.

Dhr. Deryckere en dhr. Kattevilder van ons Platform Ouderen gingen in op voorgaande presentaties waarbij zij veel herkenden maar ook kritische vragen durfden te stellen. Hoe kunnen verschillende mensen met verschillende wensen op een goede manier bij elkaar wonen in een verpleeghuis? Moeten we op zoek naar nieuwe manieren en vormen van zorg en wonen? En welke rol kan de lokale gemeenschap hierin spelen?

Tot slot was er ruimte voor het publiek om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Thema’s die hierbij aan bod waren kwamen waren het belang van onderwijs bij eigen regie op de werkvloer en de rol van mantelzorgers in de zorgrelatie tussen de oudere en professional. Ook werden er een aantal overwegingen besproken op het gebied van eigen regie en veiligheid, zoals open deuren voor verpleeghuisbewoners met dementie.

We kijken terug op een zeer inspirerende en opbouwende bijeenkomst!