Zorgprofessional en oudere

Implementatie van wetenschap in de zorgpraktijk

Door dr. Wytske Meekes, senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar bij de Academische Werkplaatsen Ouderen

 

De Academische Werkplaats Ouderen (AW Ouderen) van Tranzo voert wetenschappelijk onderzoek uit. We ontwikkelen kennis over de leefwereld van ouderen, thuis en in het verpleeghuis. De AW Ouderen probeert door middel van co-creatie deze kennis bruikbaar en toegankelijk te maken voor de zorgpraktijk. Door deze kennis te integreren in de zorgpraktijk kunnen we samen de ouderenzorg nog mensgerichter maken.

De implementatie van nieuwe kennis lijkt echter moeizaam te verlopen in verpleeghuizen. Onder implementatie verstaan we het daadwerkelijk integreren en toepassen van kennis in de dagelijkse praktijk. De wetenschappelijke kennis blijft dus vaak op de plank liggen en wordt niet toegepast. Om de werkwijze van de AW Ouderen meer te onderbouwen en te optimaliseren, is het nodig om meer inzicht te krijgen in implementatie van wetenschappelijke kennis in verpleeghuizen.

Vanuit de AW Ouderen van Tranzo zijn wij daarom bezig met een onderzoek om een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze te ontwikkelen voor implementatie en evaluatie van wetenschappelijke kennis in verpleeghuizen. Deze werkwijze willen we ontwikkelen samen met zorgprofessionals en professionals die ervaring hebben met kennisuitwisseling en kennisimplementatie.

Dit onderzoek zal inzicht geven in welke strategieën er zijn om wetenschappelijke kennis in de langdurige ouderenzorg te integreren. Daarnaast zal dit onderzoek inzicht geven in hoe het implementatie-proces en de impact van de implementatie gemonitord en geëvalueerd kunnen worden.