Zorgprofessional en oudere

Onderzoek naar verhuizen binnen de verpleeghuiszorg

Waarom verhuizen naar een ander verpleeghuis?

De verhuizing van verpleeghuisbewoners in of tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, zoals veranderende zorgbehoeften, renovatie of sluiting van verpleeghuizen. Deze verhuizingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor bewoners, zoals stress, angst en depressie. Om deze negatieve effecten te voorkomen of te verminderen worden er initiatieven ontwikkeld om het verhuizen tussen of binnen instellingen te verbeteren.

In de internationale wetenschappelijke literatuur zochten we antwoord op de vraag: 1) welke soorten initiatieven worden ingezet op het gebied van verhuizen tussen of binnen instellingen voor langdurige zorg, 2) welk kenmerken deze initiatieven hebben, en 3) wat de impact is van deze initiatieven voor bewoners. Er is gezocht in 11 verschillende databanken naar relevante literatuur en gebruikte zes wetenschappelijke artikelen om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

In de literatuur werden drie type initiatieven op het gebied van verhuizen gevonden. Allereerst zijn er interventies die worden ingezet om de verhuizing van bewoners te verbeteren, zoals herkenningspunten om bewoners bewust te maken van hun nieuwe omgeving. Ten tweede zijn er richtlijnen die algemene principes beschreven wanneer bewoners verhuizen, zoals afspraken tussen zorgmedewerkers over het overhandigen van zorgdossiers en andere informatie. Als laatste werd een ‘verhuisplan’ gevonden met opeenvolgende stappen en doelstellingen, zoals zeggenschap van bewoners bij het plannen van hun verhuizing en het ontwerpen van hun kamer.

Belangrijke thema’s

Belangrijke thema’s binnen deze verhuisinitiatieven zijn ruimtelijke oriëntatie, praktische hulp, voorbereiding van medewerkers, de betrokkenheid van bewoners en psychologische ondersteuning. Een voorbeeld van dit laatste thema is een interventie waarin bewoners leren omgaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen, en zichzelf moed inspreken om hun veerkracht te verbeteren voor, tijdens en na verhuizingen.

Mentale gezondheid

De impact van verhuisinitiatieven op bewoners werd beschreven in de interventiestudies. Deze studies lieten zien dat de initiatieven een positieve invloed hadden op de mentale gezondheid, ruimtelijke oriëntatie, zelfredzaamheid en sociaal gedrag van bewoners. Ook liet één van de studies een verbetering zien van sociaal gedrag bij bewoners in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep.

Studie: Verbeteren van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg

Deze studie laat zien dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar initiatieven op het gebied van verhuizen tussen of binnen instellingen voor langdurige zorg. Daarnaast geven bestaande studies maar beperkt inzicht in het complexe en veelzijdige karakter van verhuisprocessen.

Om meer kennis te krijgen over verhuizen binnen de verpleeghuiszorg wordt gericht op het verbeteren van verhuizingen binnen de verpleeghuiszorg in de volgende stappen van het promotieonderzoek. Zo worden er bestaande verhuisinitiatieven in Nederland in beeld gebracht en een ‘nieuwe’ aanpak om verhuizingen te verbeteren ontwikkelt en geëvalueerd door middel van actie-onderzoek.

Ben je benieuwd naar het volledige Engelstalige artikel, klik dan hier.

Door Annerieke Stoop, onderzoeksmakelaar en senior onderzoeker