Geriatrische revalidatie evalueren en verbeteren met het GRZ-evaluatie-instrument

 

Binnen de Academische Werkplaats Ouderen ontwikkelden we het GRZ-evaluatie-instrument. Dit deden we samen met professionals die werken in de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Het GRZ-evaluatie-instrument is een interactief pdf-document. GRZ-professionals van een multidisciplinair team kunnen hiermee reflecteren op mechanismen in de GRZ. Vanuit deze reflectie formuleren GRZ-professionals verbeterpunten waarmee ze de GRZ kunnen verbeteren.

In dit onderzoek werkten GRZ-professionals, managers en onderzoekers in co-creatie samen. De GRZ-professionals waren GRZ-verpleegkundigen, behandelaren en specialisten ouderengeneeskunde. Samen werkten we aan drie doelen:

1.  Inzicht krijgen in de mechanismen (succesfactoren), context (beïnvloeders) en uitkomsten van de GRZ
2.  Een instrument ontwikkelen op basis van deze mechanismen, context en uitkomsten. Het instrument kan GRZ-professionals helpen om de GRZ te evalueren en verbeteren
3.  Onderzoeken hoe bruikbaar het instrument is in de GRZ-praktijk

GRZ-professionals en managers benoemden acht mechanismen, ook wel succesfactoren, die belangrijk zijn in de GRZ. Namelijk:
•   cliënt centraal
•   cliënttevredenheid tijdens verblijf
•   informatieverstrekking naar cliënt
•   overleg over revalidatie(traject)
•   samenwerking onderling
•   therapeutisch klimaat
•   organisatorische aspecten
•   deskundigheidsbevordering GRZ-professionals.

De GRZ-professionals en managers beschreven deze acht mechanismen in hun eigen woorden. Zo is duidelijk wat bedoeld wordt met elk mechanisme.

Daarnaast benoemden GRZ-professionals en managers vier contextgroepen. Hiermee bedoelen we de verschillende personen die betrokken zijn tijdens een revalidatie. De vier contextgroepen zijn:
•   de cliënt
•   de naaste(n)
•   de individuele GRZ-professional
•   het multidisciplinaire team

Tot slot benoemden GRZ-professionals en managers twee gewenste uitkomsten voor revalidanten. Die uitkomsten zijn:
•   cliënttevredenheid rond en na ontslag
•   revalidatiedoelen behaald

Een grafisch vormgever vatte alles samen in een aantrekkelijk interactief pdf-document. We noemden dit het GRZ-evaluatie-instrument. In het GRZ-evaluatie-instrument staan dus de acht mechanismen met hun beschrijving, de vier contextgroepen en de twee gewenste uitkomsten. Ook heeft het GRZ-evaluatie-instrument twee invulbladen. GRZ-professionals kiezen een mechanisme dat zij willen verbeteren. Op het invulblad schrijven ze dit mechanisme op. Ook schrijven ze op wat al goed gaat en wat beter kan. Hiervoor kunnen GRZ-professionals de beschrijving van het mechanisme gebruiken. Vervolgens schrijven GRZ-professionals bijpassende verbeteracties op. Zij pakken deze verbeteracties op in hun dagelijkse praktijk. Op die manier verbeteren ze het gekozen mechanisme.

Ben je benieuwd hoe het GRZ-evaluatie-instrument werkt? Bekijk dan deze video.

Het voorblad van het GRZ-evaluatie-instrument ziet er zo uit:

Drie GRZ-teams van drie verschillende organisaties testten het GRZ-evaluatie-instrument. Alle drie de teams kozen een (aantal) mechanisme(n) uit dat ze wilden verbeteren. Twee teams formuleerden verbeteracties. Beide teams gingen daarmee aan de slag om het gekozen mechanisme te verbeteren.

GRZ-professionals en managers zijn positief over het GRZ-evaluatie-instrument. Ze vinden het makkelijk te gebruiken. Ook vinden ze de inhoud van het instrument compleet. De vragen op de invulbladen helpen. Deze creëren bewustwording en stimuleren discussie en reflectie.

Ben je benieuwd naar het volledige Nederlandse artikel, klik dan hier. Wil je meer informatie over het GRZ-evaluatie-instrument? Of wil je het instrument gebruiken in jouw organisatie? Stuur dan een mail naar awouderentranzo@tilburguniversity.edu.

Door Meriam Janssen, onderzoeksmakelaar en senior onderzoeker