videobellen ouderen

Advance care planning tijdens de COVID-19-pandemie

In coronatijd veranderde het zorgcontact tussen verzorgenden en bewoners van verzorgingshuizen plotsklaps door de veiligheidsmaatregelen. Wat kunnen we leren uit wetenschappelijk onderzoek? In een serie blogs schrijven we over bruikbare uitkomsten die onderzoekers over de hele wereld recent hebben gepubliceerd. De eerste serie gaat over onderzoeken gericht op de impact van de coronamaatregelen. Dit is blog drie uit deze serie.

In dit artikel van Chase wordt ingegaan op ethische keuzes in de zorg voor oudere kwetsbare bewoners van verpleeghuizen tijdens de COVID-19-pandemie. Aan de hand van de Canadese situatie wordt ingegaan op verschillende ethische afwegingen die tijdens een pandemie gemaakt kunnen of moeten worden. Klinische ethische aspecten die een rol spelen zijn autonomie en keuzevrijheid voor de patiënt, geen schade toebrengen, kiezen voor de behandeling met de meeste voordelen en gelijke kansen voor elke patiënt. Deze afwegingen kunnen schuren met de insteek vanuit publieke gezondheid, namelijk het verbeteren van de gezondheid van de bevolking.

Wat is Advance care planning?

Tijdens de COVID-pandemie is in Canada actief ingezet op advance care planning. Praktisch betekende dit dat speciale teams telefonisch proactief in gesprek zijn gegaan met bewoners van verpleeghuizen en hun naasten om met hen in gesprek te gaan over de risico’s van COVID en de behandeling daarvan voor kwetsbare ouderen. Maar ook juist om te horen welke wensen en behoeften zij hebben wat betreft behandeling en zorg rondom het levenseinde. Door verpleeghuizen werd een omslag gemaakt waarbij de behandeling van COVID vooral werd ingestoken op ondersteuning en palliatieve zorg, tenzij bewoners en naasten expliciet kiezen voor een opname in het ziekenhuis. Tot slot was vooral mate van kwetsbaarheid een indicator of beademing bijvoorbeeld zinvol is, in plaats van te kijken naar leeftijd van verpleeghuisbewoners.

Het artikel geeft een mooi inzicht in verschillende principes die leidend kunnen zijn in discussies rondom advance care planning en triage keuzes.