Scholing verpleeghuiszorg illustratie
brainstorm betere verpleeghuiszorg

Symposium:

‘Samen leren en creëren’ en Promotie Irene Muller-Schoof

Op woensdag 15 november 2023 om 16.30 uur zal Irene Muller-Schoof haar proefschrift ‘Learning and creating together’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan haar promotie organiseren wij een symposium met inspirerende sprekers en interactieve workshops.

Tranzo logo
Datum
15 november 2023
Datum
13:00 - 18:00
Datum
Tilburg University

Symposium Samen leren en creëren 

Via onderwijs samen de kloof overbruggen tussen wetenschap en praktijk om mensgerichte verpleeghuiszorg te versterken

Tijdens het symposium vertellen diverse sprekers hoe we samen kunnen leren en creëren in de praktijk van de verpleeghuiszorg en het onderwijs. Ook gaan de deelnemers aan de slag met de ontwikkelde lesmodules tijdens een van de workshops.

Ben jij een opleider in de verpleeghuiszorg, docent in het zorgonderwijs, (aankomend) verzorgende, verpleegkundige, onderzoeker of gewoon geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan nodigen wij je van harte uit voor het symposium.

Accreditatie is toegekend door V&VN. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan je BIG-nummer of jouw nummer van het Kwaliteitsregister mee op 15 november.

Aanmelden

Promotie Irene Muller-Schoof

Learning and creating together

Bridging the gap between science and practice through education to enhance person-centered nursing home care 

Tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University zal Irene Muller-Schoof haar proefschrift ‘Learning and creating together’ verdedigen. Het doel was om te onderzoeken hoe de kloof tussen wetenschap en de verpleeghuiszorg praktijk overbrugd kan worden om de kwaliteit van mensgerichte verpleeghuiszorg te versterken. Haar onderzoek laat zien dat het samen ontwikkelen van educatieve programma’s met vertegenwoordigers van mbo’s, hogescholen, universiteiten en verpleeghuizen effectief de kloof tussen wetenschap en verpleeghuiszorg overbrugt.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Foto van de deelnemers aan de training Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Programma

13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur: Aanvang symposium ‘Samen leren en creëren’

 • Opening door prof. dr. Katrien Luijkx
 • Marja Legius, onderzoeker Lectoraat Professionele Werkplaatsen van Miranda Snoeren, Fontys Hogescholen: Samen leren en professionaliseren op de werkplek.
 • Panelgesprek: Over de samenwerking tussen mbo en universiteit.
 • Lieke de Jong MA: Introductie producten Mensgerichte verpleeghuiszorg: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk.

14.30 uur: Pauze

14.45 uur: Deel 2 symposium ‘Samen leren en creëren’

 • Workshops:
  1. Vertel eens! Leren van verhalen.
  2. Interprofessioneel leren en evalueren: leren van verschillende perspectieven
  3. Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg.

15.30 uur: Afsluiting symposium door prof. dr. Katrien Luijkx en dichter René Oskam

15.45 uur: Pauze

16.30 uur: Promotie Irene Muller-Schoof

18.00 uur: Borrel