interactie met ouderen | Mensgerichte ouderenzorg
SANO Wetenschapsdag

Symposium:

‘Professionalisering van de ouderenzorg’ en Oratie prof. dr. Robbert Gobbens

Op vrijdag 29 september 2023 om 16.15 uur, zal prof. dr. Robbert Gobbens zijn inaugurele rede uitspreken. Het thema van zijn oratie is ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’.

Voorafgaand aan de oratie organiseren wij een symposium over dit thema met diverse inspirerende sprekers. Désirée Bierlaagh, practor bij mboRijnland gaat in op het boeien en binden van verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg. Irene Muller-Schoof, promovendus bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, geeft een lezing over het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk om persoonsgerichte verpleeghuiszorg te ontwikkelen. In een panelgesprek met verpleegkundigen en verzorgenden van Zonnehuisgroep Amstelland wordt aandacht besteed aan de professionalisering van beide beroepsgroepen.

Datum
29 september 2023
Datum
12:00
Datum
Tilburg University

Wil je graag aanwezig zijn? 

Reserveer vrijdag 29 september 2023 vanaf 12.00 uur alvast in je agenda!

Zowel het symposium als de oratie vindt plaats op de campus van Tilburg University. Meer informatie over het programma en de officiële uitnodiging voor het symposium en de oratie volgen.

De leerstoel ‘Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg’ wordt mogelijk gemaakt door Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland.

Tranzo logo