oude vrouw met rollator

Updates: Impact van sociale netwerkverandering op thuiswonende ouderen

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

Sociaal actieve ouderen
Update | 16 februari 2022
Onderzoek: Impact van sociale netwerkverandering op thuiswonende ouderen

In het praktijkvertalingsonderzoek is de Luisterzuster ontwikkeld

Dit is een werkwijze voor thuiszorgmedewerkers, samengevat in een mooi boekje. De werkwijze is bedoeld om ouderen te helpen die in een dip zitten. Samen met een oudere ga je op zoek naar datgene wat het leven de moeite waard maakt. Stap voor stap help je een oudere om zelf uit die dip te komen.

De tool wordt de komende tijd in de praktijk getest door thuiszorgmedewerkers. Naar aanleiding van de feedback en ervaringen wordt de tool verder doorontwikkeld.

Schaken senioren
Update | 1 december 2020
Onderzoek: Impact van sociale netwerkverandering op thuiswonende ouderen

Sociale netwerkveranderingen

Op basis van focusgroepen en interviews hebben we veel geleerd over de sociale netwerkveranderingen die thuiswonende ouderen het meest bezig houden. We weten nu beter wat zij meemaken, hoe dat voor hen is en hoe verschillend zij daar in zijn. Dit levert 3 artikelen op in wetenschappelijke tijdschriften.

Met de opgedane kennis gaan we in de periode januari – juni 2021 een instrument ontwikkelen voor thuiszorgmedewerkers. Dit doen we in co-creatie met mensen uit de praktijk: thuiszorgmedewerkers, -teams, -managers en zorginkopers. Het totale onderzoek wordt afgesloten met een kwantitatieve studie waarin we proberen om de kennis die we gevonden hebben te toetsen in een grote dataset.

Bekijk alle updates