Thema

Sociale netwerken en behoeften

Zwaaiende ouderen
Sociale netwerken en behoeften ouderen

Sociale behoeften ouderen

We maken graag allemaal onderdeel uit van onze maatschappij, waarbij sociaal contact en het gevoel van verbondenheid belangrijke basisbehoeften zijn. Bij het ouder worden, word je wereld echter vaak kleiner. Mensen om je heen overlijden en beperkingen zorgen ervoor dat je er minder vaak op uit kunt trekken om mensen te ontmoeten.

Eenzaamheid ligt op de loer. Tegelijkertijd worden ouderen vaak afhankelijker van hun directe omgeving. Een ondersteunend netwerk is daarom extra belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat ouderen langer op een fijne manier thuis kunnen blijven wonen. Maar ook in het verpleeghuis is het belangrijk dat de directe omgeving van een kwetsbare oudere betrokken is bij de zorg. Op die manier is er meer tijd voor echte persoonlijke aandacht en voor mensgerichte zorg.

Wij doen onderzoek naar de sociale netwerken van ouderen. Hoe veranderen deze netwerken bijvoorbeeld over de tijd? Ook doen we onderzoek naar de behoeften van ouderen op sociaal vlak en wat zij nodig hebben om hierin te kunnen voorzien.