oude vrouw met rollator

Updates: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

Update | 1 december 2021
Onderzoek: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Scoping review & Interview

In een snel veranderende zorgomgeving is het belangrijk te blijven leren. Daarom onderzochten we wat er bekend is in bestaand wetenschappelijk onderzoek over hoe mbo-opgeleide zorgverleners in de verpleeghuiszorg leren en wat hen hierbij bevordert of belemmert. Lees in deze scoping review onze bevindingen: How do practically trained (student) caregivers in nursing homes learn? A scoping review.

Op basis van de scoping review hierboven heeft er een interview plaatsgevonden met ZonMw. Hierin lees je hoe de verpleeghuiszorg beter kan inspelen op leerbehoeften van mbo-medewerkers en meer! Bekijk het interview hier.

brainstorm betere verpleeghuiszorg
Update | 1 december 2020
Onderzoek: Scholing als brug tussen wetenschap en praktijk

Twee lesprogramma’s ontwikkeld

Alle wetenschappelijke artikelen op dit thema zijn geselecteerd, uitvoerig gelezen en geanalyseerd. De bevindingen worden opgeschreven.

De twee lesprogramma’s zijn in een periode van 16 maanden ontwikkeld. Het resultaat zijn twee toolboxen die gebruikt kunnen worden door mbo- /hbo-docenten en lecturer practitioners. Tijdens de ontwikkeling zijn interviews gehouden met de betrokken docenten en zorgprofessionals over het ontwikkelproces. Deze interviews worden momenteel geanalyseerd en de bevindingen opgeschreven.

Het Delphi-onderzoek is uitgevoerd en op basis hiervan is een Zelfscan Mensgerichte Ouderenzorg ontwikkeld. Deze zelfscan maakt onderdeel uit van de lesprogramma’s zodat studenten en zorgprofessionals kunnen leren en verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel opgeschreven.

In 2021 worden de lesprogramma’s uitgetest. Aan dit onderzoek doen verschillende mbo- en hbo-onderwijsorganisaties mee. Ook doen een aantal ZorgInnovatieCentra (ZIC’s) binnen verpleeghuizen mee aan dit onderzoek.

Bekijk alle updates