oude vrouw met rollator

Updates: Zorgconcepten voor mensen met dementie

Op deze pagina staan de updates van het onderzoek “zorgconcepten”. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

zorgen voor senioren
Update | 30 november 2020
Onderzoek: Zorgconcepten voor mensen met dementie

Autonomie

Als medewerkers meer kennis hebben over (het leven van) bewoners en hen op een respectvolle manier benaderen draagt dit bij aan autonomie van bewoners.

Bewoners lijken ook meer autonomie te ervaren als medewerkers hen uitnodigen om mee te helpen bij alledaagse activiteiten (bijvoorbeeld eten klaarmaken) en wanneer medewerkers alledaagse gesprekken met hen voeren. Het verlenen van mantelzorg wordt gestimuleerd als medewerkers laten merken dat betrokkenheid van naasten belangrijk is, maar ook als zij zorgen dat naasten gemakkelijk toegang hebben tot het verpleeghuis en het contact met naasten stimuleren.

Bekijk alle updates