oude vrouw met rollator

Updates: Liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

Inteam bordspel ouderen
Update | 30 november 2020
Onderzoek: Liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen

Het spel Inteam en de flyer met verhalenbundel

Het promotieonderzoek is in september 2018 afgerond.  Hierna is het praktijkvertalingsproject gestart. Tijdens het praktijkvertalingsproject kijken we hoe we de resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek kunnen implementeren in de praktijk.

Onderdeel van deze praktijkvertaling was de Inspiratiedag ‘Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.?’ die in oktober 2019 plaatsvond. Tijdens deze dag gingen (toekomstig) zorgprofessionals in groepen een idee uitwerken hoe we de resultaten uit het onderzoek van Tineke aandacht kunnen geven in de praktijk. Een aantal ideeën is samen met de (toekomstig) zorgprofessionals uitgewerkt en deze kun je nu bestellen (kijk hiervoor bij ‘Aan de slag!’).

De flyer met verhalenbundel helpt om dit thema bespreekbaar te maken bij een cliënt en haar/zijn partner.

Het spel Inteam helpt zorgprofessionals om het thema onderling te bespreken, er kennis over op te doen en ervaringen te delen.

Hiernaast is er ook vervolgonderzoek gestart waarbij de focus meer op de zorgmedewerker wordt gelegd. Dit wordt uitgevoerd door Karien Waterschoot.

Bekijk alle updates