ouderen op een bankje flat

Liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van het cliëntperspectief ten aanzien van liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie, die in een verpleeghuis wonen. Vervolgens is ook de invloed van verschillende factoren op kennis en attitude van zorgmedewerkers onderzocht.

Onderzoeker
dr. Tineke Roelofs, senior onderzoeker bij Tranzo en GZ-psycholoog bij Mijzo
Onderzoek is afgerond
MIJZO logo
Het logo van Tranzo
Het logo van Tilburg University

Het onderzoek in het kort

Over liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie, die in een verpleeghuis wonen was nog niet zo veel bekend in de wetenschappelijke literatuur. In deze studie is ten eerste het cliëntperspectief onderzocht, waaruit bleek dat mensen met dementie en hun partners zeker nog behoefte hadden aan liefde en samenzijn op hun eigen manier. Zij ervaarden echter wel verschillende barrières om dit zo vorm te geven.

Uit verder onderzoek bleek dat de attitude van zorgmedewerkers positief werd beïnvloed door onder andere hun kennis over het onderwerp, maar bijvoorbeeld ook door het verlenen van persoonsgerichte zorg en een ondersteunende organisatiecultuur.

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

In kaart brengen wat er in het huidige onderzoeksveld bekend is over dit onderwerp.

Kwalitatief onderzoek

Door middel van interviews met mensen met dementie en hun partner bestuderen wat de ervaringen en behoeften zijn op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Kwantitatief onderzoek

Door middel van vragenlijst onderzoek onder medewerkers onderzoeken welke factoren invloed hebben op hun attitude ten aanzien van intimiteit en seksualiteit bij de mensen met dementie, waar zij voor zorgen.

Updates van dit onderzoek

Het spel Inteam en de flyer met verhalenbundel

Update | 30 november 2020

Het promotieonderzoek is in september 2018 afgerond.  Hierna is het praktijkvertalingsproject gestart. Tijdens het praktijkvertalingsproject kijken we hoe we de resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek kunnen implementeren in de praktijk.

Onderdeel van deze praktijkvertaling was de Inspiratiedag ‘Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.?’ die in oktober 2019 plaatsvond. Tijdens deze dag gingen (toekomstig) zorgprofessionals in groepen een idee uitwerken hoe we de resultaten uit het onderzoek van Tineke aandacht kunnen geven in de praktijk. Een aantal ideeën is samen met de (toekomstig) zorgprofessionals uitgewerkt en deze kun je nu bestellen (kijk hiervoor bij ‘Aan de slag!’).

De flyer met verhalenbundel helpt om dit thema bespreekbaar te maken bij een cliënt en haar/zijn partner.

Het spel Inteam helpt zorgprofessionals om het thema onderling te bespreken, er kennis over op te doen en ervaringen te delen.

Hiernaast is er ook vervolgonderzoek gestart waarbij de focus meer op de zorgmedewerker wordt gelegd. Dit wordt uitgevoerd door Karien Waterschoot.

Inteam bordspel ouderen
Vorige
Volgende

Downloads

Publiekssamenvatting proefschrift Tineke Roelofs: ‘Liefde is alles’ Over intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in een verpleeghuis
Download

Aan de slag!

In ‘aan de slag!’ Passen we de theorie to in de praktijk. Wij ontwikkelen instrumenten en werkwijzen waar je direct mee aan de slag kan in de praktijk. Al deze praktische toepassingen hebben als doel om de ouderenzorg nóg mensgerichter te maken.

Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
  Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

 • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

 • Wat is een proefschrift?

  De resultaten van een promotieonderzoek worden opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen, meestal zo’n vijf artikelen per promotieonderzoek. Deze artikelen worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijk tijdschriften zodat iedereen ze kan lezen. De publicaties worden samengevoegd in een boekje, waaraan een inleiding, een conclusie en een samenvatting worden toegevoegd. Dit geheel vormt het proefschrift.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.