oude vrouw met rollator

Updates: Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

ouderengeneeskunde visual
Update | 23 november 2021
Onderzoek: Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Publicatie Nederlandstalig artikel in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Vandaag is er een Nederlandstalig artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde over ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’. Dit kwaliteitsinstrument is door de Academische werkplaats ouderen ontwikkeld om de kwaliteit van zorg verhalend in beeld te brengen en te werken aan kwaliteitsverbetering. Ouderen vertellen op een natuurlijke en ongestructureerde manier over wat zij belangrijk vinden. In dit artikel staan de belangrijkste principes beschreven van ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’. Vervolgens wordt een inkijkje gegeven in de aanpak naar kwaliteitsverbetering. ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ is vernieuwend doordat zorgmedewerkers zelf verhalen van ouderen verzamelen en inzetten voor kwaliteitsverbetering. Het artikel zelf is hier te downloaden.

oude vrouw
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Ontwikkeling aanpak naar kwaliteitsverbetering

Begin 2021 start de ontwikkeling van de aanpak naar kwaliteitsverbetering. Verschillende zorgorganisaties hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

Eerst zal een ontwikkelgroep in vijf bijeenkomsten de nieuwe aanpak ontwerpen. Deze ontwikkelgroep bestaat uit zorgmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, cliënten en managers.  Vervolgens wordt de aanpak uitgevoerd en geëvalueerd bij vier zorgorganisaties nadat enkele zorgmedewerkers verhalen van cliënten hebben opgehaald. De aanpak resulteert in verbeterpunten op locatie- en organisatieniveau.

Bekijk alle updates