oude vrouw met rollator

Updates: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

Sessie co-creatie
Update | 16 juli 2021
Onderzoek: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19

Interviews en groepsgesprekken zijn afgerond!

De interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers zijn afgerond. Samen met vertegenwoordigers van de werkvloer, beleid en onderwijs werken we aan de vertaling van de resultaten naar de praktijk.

Covid ouderenzorg
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19

We zijn van start!

De eerste interviews met bewoners en naasten zijn gestart.

Resultaten van de interviews worden in maart 2021 verwacht. De eerste inzichten uit de interviews met bewoners en naasten worden vanaf januari gedeeld.

Bekijk alle updates