oude vrouw met rollator

Updates: Eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

eigen regie ouderenzorg
Update | 10 december 2021
Onderzoek: Eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg

Online kenniscafe SVRZ over eigen regie in het verpleeghuis

Op 29 november vond het online kenniscafe van SVRZ plaats. Eigen regie in het het verpleeghuis was het thema dat gedurende deze online bijeenkomst centraal stond.

Jolande van Loon werd tijdens dit kenniscafe geinterviewd. Ben jij benieuwd naar deze bijeenkomst? Kijk deze hier eenvoudig terug.

Eigen regie zorg
Update | 27 november 2020
Onderzoek: Eigen regie van ouderen in de langdurende intramurale zorg

Bevorderende en belemmerende factoren

In de literatuur vonden we bevorderende en belemmerende factoren voor eigen regie. Deze zijn te ordenen in wat ouderen zelf als kenmerken hebben, hoe de medewerkers zijn toegerust op het ondersteunen van eigen regie en hoe zij dat inzetten in hun contacten met ouderen. Ook de omgeving van de zorg heeft invloed op eigen regie.

Vervolgens zijn we in de praktijk gaan kijken of we deze bevorderende en belemmerende factoren ook zien op de afdeling.

 

Bekijk alle updates