oude vrouw met rollator

Updates: Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg

Op deze pagina staan de updates van de onderzoeken. Als er nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn dan deelt de onderzoeker dit via een update op deze website. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van onze onderzoeken.

oudere man met sigaret
Update | 26 november 2020
Onderzoek: Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg

Dataverzameling

De dataverzameling bij bewoners is afgerond. Bij twee verpleeghuisorganisaties zijn 16 bewoners geïnterviewd die op de psychogeriatrische en somatische afdelingen wonen. De resultaten hiervan worden nu gecodeerd en geanalyseerd en daaruit volgt een wetenschappelijk artikel.

Er wordt data verzameld van vier casusbeschrijvingen. Dit zijn vier van de 16 geïnterviewde bewoners. Hierbij interviewen we ook hun omgeving. Na de dataverzameling wordt de data gecodeerd en geanalyseerd. Ook hieruit volgt een wetenschappelijk artikel.

Bekijk alle updates