Eigen regie in de ouderenzorg

Alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de wensen en behoeften van bewoners zijn ten aanzien van alcohol- en tabak en wat hierin mogelijkheden en beperkingen zijn.

Auteurs
Lisette de Graaf, onderzoeker bij Tranzo en psycholoog bij Mijzo
Startdatum
3 september 2018
MIJZO logo
Logo BrabantZorg
Het logo van Tranzo
Het logo van Tilburg University

Het onderzoek in het kort

In verpleeg- en verzorgingshuizen staat mensgerichte zorg centraal. Dit betekent dat de bewoner, met zijn of haar wensen en behoeften, de regie heeft en de leidraad is voor de dagelijkse praktijk.

Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen wat de wensen en behoeften van bewoners zijn ten aanzien van alcohol- en tabak en wat hierin mogelijkheden en beperkingen zijn. Het onderzoek wordt vanuit verschillende perspectieven uitgevoerd, namelijk vanuit de bewoner, de familie, de zorgmedewerker en de organisatie.

Status van het onderzoek

Literatuuronderzoek

In kaart brengen wat er in het huidige onderzoeksveld bekend is over alcohol- en tabaksgebruik in de intramurale ouderenzorg.

Interviews

Bewoners en hun omgeving interviewen om te onderzoeken wat de wensen en behoeften van bewoners zijn wat betreft alcohol- en tabaksgebruik, en welke rol de omgeving hierin speelt.

Vragenlijstonderzoek

Onder zorgverleners over de mate waarin samen beslissingen worden genomen rondom het alcohol- en tabaksgebruik van de bewoner en welke factoren hierop van invloed zijn.

Vragenlijstonderzoek

Onder bewoners, naasten en zorgverleners over de mate waarin samen beslissingen worden genomen rondom het alcohol- en rookgebruik van de bewoner en de verschillen tussen deze perspectieven.

Updates van dit onderzoek

De Werkplaats en dataverzameling

Update | 26 maart 2024

In oktober 2023 De Werkplaats: ‘Alcohol & roken: genot of verbod?’ plaatsgevonden over mijn onderzoek. Dit was een hele interessante dag en gaf mij weer nieuwe inspiratie voor mijn onderzoek.

Eind december 2023 heb ik de laatste dataverzameling van mijn onderzoek afgerond. De dataverzameling bestond uit een vragenlijstonderzoek onder zorgverleners. We hebben hen gevraagd naar hun attitude en gedrag rondom alcohol en roken door verpleeghuisbewoners. Ook hebben we hen gevraagd over de mate van mensgerichte zorg, de organisatiecultuur en de mate van het samen nemen van beslissingen rondom roken en alcohol. Inmiddels is de resultatenanalyse grotendeels klaar en ben ik twee artikelen aan het schrijven over deze dataverzameling, één artikel gaat over roken en één artikel gaat over alcohol.

Opzet laatste deelstudie

Update | 26 april 2023

Op dit moment werk ik aan het opzetten van mijn laatste deelstudie. Daarin hoop ik met een vragenlijstonderzoek in kaart te brengen in welke mate er samen met de bewoner beslissingen worden genomen over het roken en alcohol drinken door deze bewoner en welke factoren hierbij een rol spelen. Daarnaast is mijn derde artikel geaccepteerd en hoop ik dat deze binnenkort gepubliceerd wordt.

 

Hiernaast staat mijn onderzoek op 3 oktober centraal staan tijdens De Werkplaats: ‘Alcohol & roken, genot of verbod?’ Wil je hier meer over weten? Klik dan op deze link.

 

Dat bepaal ik zelf wel. Workshop in de Academische Werkplaats ouderenzorg | Mensgerichte ouderenzorg

Dataverzameling

Update | 26 november 2020

De dataverzameling bij bewoners is afgerond. Bij twee verpleeghuisorganisaties zijn 16 bewoners geïnterviewd die op de psychogeriatrische en somatische afdelingen wonen. De resultaten hiervan worden nu gecodeerd en geanalyseerd en daaruit volgt een wetenschappelijk artikel.

Er wordt data verzameld van vier casusbeschrijvingen. Dit zijn vier van de 16 geïnterviewde bewoners. Hierbij interviewen we ook hun omgeving. Na de dataverzameling wordt de data gecodeerd en geanalyseerd. Ook hieruit volgt een wetenschappelijk artikel.

oudere man met sigaret
Vorige
Volgende

Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag meedenken hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Waar kan ik terecht?

  Leuk! Laat het ons weten via het contactformulier.
  Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons Expertteam Mensgerichte Ouderenzorg. Als je lid wordt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om mee te denken met een actueel onderwerp, zoals hoe we aan de slag kunnen met kennis uit onderzoek. Ook ontvang je een paar keer per jaar onze nieuwsbrief. Spreekt het je aan? Meld je hier aan.

 • Waarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt?

  Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de ouderenzorg. Het is de basis voor alle dagelijkse handelingen van verzorgenden, verpleegkundigen maar ook van beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Op basis van wetenschappelijk onderzoek komen we namelijk te weten wat werkt, en wat niet. We komen te weten hoe we de zorg (verder) kunnen verbeteren en mensgerichter kunnen maken. En we komen te weten wat ouderen, naasten en medewerkers vinden van bepaalde thema’s. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg en dat is waar we het voor doen!

 • Wat is een proefschrift?

  De resultaten van een promotieonderzoek worden opgeschreven in de vorm van Engelstalige artikelen, meestal zo’n vijf artikelen per promotieonderzoek. Deze artikelen worden gepubliceerd in internationale, wetenschappelijk tijdschriften zodat iedereen ze kan lezen. De publicaties worden samengevoegd in een boekje, waaraan een inleiding, een conclusie en een samenvatting worden toegevoegd. Dit geheel vormt het proefschrift.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je jouw gedachten graag met ons delen?

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier. Stel je vraag of deel je gedachten en je ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.