Scholing ouderenzorg
Zorgen voor senioren

Project ‘Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’

In het project ‘Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg: scholing als brug tussen wetenschap en praktijk’ zijn twee werkwijzen die door de Academische Werkplaats Ouderen op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld, vertaald naar leermethodieken. In twee multidisciplinaire ontwikkelteams, zijn het GRZ-evaluatie-instrument en de narratieve methode Het verhaal als kwaliteitsinstrument als uitgangspunt genomen om twee toolboxen te ontwikkelen.

brainstorm betere verpleeghuiszorg

De toolboxen

Eén toolbox is ontwikkeld om het interprofessioneel leren en evalueren in zorg en welzijn te ondersteunen en te werken met een zorg-evaluatie-instrument dat in multidisciplinaire teams gebruikt kan worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De andere toolbox is ontwikkeld op basis van de narratieve methode Het Verhaal als kwaliteitsinstrument en bevat werkvormen die (toekomstig) zorgprofessionals leert hoe zij verhalen op kunnen halen bij ouderen in de intramurale zorg ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

De werkvormen in beide toolboxen dragen bij aan mensgerichte verpleeghuiszorg.

Van januari tot en met december 2021 worden de toolboxen getest bij mbo- en hbo-opleidingen en in de zorgpraktijk. Na het testen zijn de toolboxen te downloaden vanaf onze website. Nu kunnen er al verschillende werkvormen worden gedownload.

Complimentenkaartjes en Associatiekaarten

Onderdeel van de toolbox om het interprofessioneel leren en evalueren in zorg en welzijn te ondersteunen zijn complimentenkaartjes en associatiekaarten. Doel van de complimentenkaartjes is om positieve feedback te geven aan collega’s en/of jezelf. De associatiekaarten kun je inzetten bij allerlei werkvormen. Ze stimuleren creativiteit, wekken gevoelens / herinneringen / ideeën op door middel van associëren.

Vragen over de toolboxen?

Ben je geïnteresseerd in de toolboxen en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met Lieke de Jong (onderwijsontwikkelaar):

E.C.deJong@tilburguniversity.edu / 013 466 3251 of vul dit contactformulier in.