eigen regie ouderenzorg
zorgen voor senioren

Video’s eigen regie

Op basis van het promotieonderzoek van Jolande van Loon (Eigen regie van ouderen met een somatische aandoening in de langdurende intramurale zorg) heeft de Academische Werkplaats Ouderen drie filmpjes ontwikkeld. De filmpjes zijn bedoeld om het gesprek te kunnen voeren over het thema eigen regie. In de filmpjes komen casuïstieken uit de praktijk aan bod. (Toekomstige) zorgprofessionals kunnen deze casuïstieken bekijken, met elkaar in gesprek gaan over wat zij zien en kennis en ervaringen uitwisselen.

De drie casussen:

  1. Casus ‘Taart’
  2. Casus ‘Pinkeln’
  3. Casus ‘Dopje’
Naar het onderzoek van Jolande van Loon

Downloads

Werkvormen voor video’s Eigen regie
Download